Hỗ trợ thiết kế

Lập kế hoạch chuyên biệt: nhận thức có giá trị, các công cụ bạn cần

Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi bao gồm việc cung cấp sổ tay kỹ thuật về nhiều chủ đề và thư viện CAD phong phú cũng như đội ngũ chuyên gia quốc tế làm việc chặt chẽ với các công ty bán hàng địa phương. Khi nói đến việc lắp đặt sản phẩm của chúng tôi, khách hàng đánh giá cao các khóa đào tạo đa dạng dù trực tiếp tại chỗ hoặc ở một trong những trung tâm đào tạo hiện đại của chúng tôi trên toàn thế giới.

Đơn giản hóa công việc hàng ngày của bạn

Chúng tôi hỗ trợ bạn bằng kiến thức chuyên môn quý báu của chúng tôi về hệ thống đường ống nhựa. Khách hàng của chúng tôi được hỗ trợ theo nhiều cách từ thông tin chi tiết về sản phẩm, hệ thống và vật liệu đến các công cụ tính toán trực tuyến thực tế và hỗ trợ cá nhân.

  • Cơ sở lập kế hoạch, thông số kỹ thuật và phê duyệt hệ thống: chứa thông tin chi tiết về vật liệu, kích thước, kỹ thuật ứng dụng, chứng nhận và tiêu chuẩn cũng như cấp quyền truy cập vào kho kiến thức bổ sung.
  • Các công cụ trực tuyến: để dễ dàng cấu hình và tính toán hệ thống ống (Máy tính CO2, Độ chống hóa chất, Máy tính lưu lượng, Biểu đồ áp suất/T, v.v.).