GF Harvel

GF Harvel đã cung cấp các hệ thống đường ống chất lượng cao và các giải pháp đặc biệt cho khách hàng trong nhiều ngành công nghiệp trên khắp thế giới kể từ năm 1947.

Danh mục của GF Harvel bao gồm đường ống áp lực, đường ống thải, ống hai lớp, phụ kiện, công nghệ nối và các sản phẩm khác chủ yếu để vận chuyển nước và môi chất có tính ăn mòn một cách an toàn và đáng tin cậy. Vật liệu xây dựng bao gồm PVC, CPVC, PP và PVDF với các hệ thống đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và chứng nhận liên quan để ứng dụng rộng rãi trên tất cả các thị trường công nghiệp, thương mại, đô thị, tổ chức và hàng hải.

Georg Fischer LLC - Little Rock, AR / Industrial Group Americas

7777 Sloane Drive

72206 Little Rock

Hoa Kỳ

GF logo on the headquarters building