Kỹ thuật

Chuyên môn chuyên biệt: Kiến thức có sẵn, giải thích rõ ràng cho bạn

Xây dựng xuất sắc nhờ Kỹ thuật và Nhà tiền chế

Khám phá cách Hệ thống đường ống GF hỗ trợ các công ty lớn trên thị trường Vi điện tử, Hàng hải, Xử lý nước và Trung tâm dữ liệu trong các dự án phức tạp của họ và cách bạn có thể hưởng lợi từ kiến ​​thức chuyên môn và cơ sở hạ tầng sẵn có trên toàn thế giới.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Bắt đầu từ giai đoạn đầu của một dự án, GF Piping Systems sẽ hỗ trợ kỹ thuật và thiết kế để đảm bảo có được giải pháp bền vững và hiệu quả. Năng lực của chúng tôi trong tất cả các ứng dụng và các trường hợp tham khảo xuyên suốt toàn bộ dòng sản phẩm đảm bảo chất lượng quản lý cao nhất trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện dự án.

Tên của trò chơi là ngăn lỗi thiết kế xảy ra. Đây là nơi mà các chuyên gia GF Piping Systems có thể mang lại giá trị to lớn, bởi tính đặc thù của thiết kế hệ thống đường ống. Một cơ sở khoa học cụ thể hơn trong trọng tâm này nằm ở tính đặc thù của nhựa. Ví dụ, nếu bạn không tính toán với cả mô-đun E ngắn hạn và dài hạn, lỗi thiết kế sẽ không chỉ có thể xảy ra mà còn rất có thể xảy ra. Nếu một chi tiết có thể gây sai sót, bạn chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội để nhóm kỹ sư chuyên môn của chúng tôi giúp xem xét kỹ thiết kế và tính toán của hệ thống đường ống.

Các giải pháp mô-đun

GF Piping Systems cung cấp lựa chọn là các gói phân tích được thiết kế riêng để tăng hiệu quả của dự án. Phân tích dự án bao gồm phân tích cơ bản về hệ thống đường ống và các khuyến nghị dựa trên hướng dẫn kỹ thuật trong tối đa bốn giờ cho mỗi dự án. Kỹ thuật nâng cao sẽ hỗ trợ lập kế hoạch và phân tích toàn diện cho các ứng dụng có môi trường đặc biệt khắc nghiệt và khắt khe.

Project Analysis

Advanced Engineering

Các giải pháp của chúng tôi

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building