Công cụ COOLING

COOLING calculation cool: Calculating important piping system parameters

Công cụ tính toán COOLING cho phép bạn tính tất cả các thông số hệ thống đường ống cần để làm mát, chẳng hạn như tổn thất áp suất, tổn thất nhiệt, độ co nhỏ và tổn thất nhiệt độ. Công cụ COOLING hỗ trợ bạn với tất cả các tính toán kỹ thuật cần thiết:

  • Đầu tiên, nhập đơn vị áp suất cần thiết và hệ thống đơn vị ưu tiên của bạn. Các tùy chọn tương ứng là bar hoặc kPa, và ISO hoặc ASTM.
  • Sau đó, đặt các thông số hệ thống cần thiết, tức là hệ thống đường ống, chất lỏng, nhiệt độ dòng chảy, nhiệt độ môi trường và vận tốc gió.
  • Nhấp vào "Tính toán" để nhận được kết quả cần có. Để bắt đầu một phép tính mới, trước tiên hãy nhấp vào “Xóa”.

Sau đó, bạn có thể in ra các kết quả đã tính bằng cách nhấp vào “In”.

Liên hệ

Rebecca Mahler

Product Manager COOL-FIT

Georg Fischer Piping Systems AG

Ebnatstrasse 111

8201 Schaffhausen

Thụy Sĩ