GF Hakan Plastik

GF Hakan Plastik đã cung cấp các ống nhựa với chất lượng hàng đầu từ năm 1965. Giải pháp cho các công trình xây dựng, bao gồm cả ống cách âm, là một chuyên ngành đặc thù.

Còn nhiều điều khác về đường ống mà mọi người chưa rõ: đường ống phải có khả năng chịu lực, cách âm và tất nhiên là phải kín nước, đặc biệt là đối với đường ống nước thải. Đây chính xác là chuyên môn của GF Hakan Plastik. Là một thành viên của đại gia đình Georg Fischer từ năm 2013, các giải pháp ống nhựa Hakan do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đáp ứng những yêu cầu cao nhất. Và không chỉ vậy: Dịch vụ, đào tạo và đào tạo nâng cao cùng các giải pháp hệ thống cũng là một phần tạo nên thương hiệu.