Biểu đồ áp suất / nhiệt độ

Temperature/Pressure Graph: How to find the right tube system

Vật liệu, nhiệt độ và áp suất làm việc là yếu tố quyết định cho việc lựa chọn hệ thống ống phù hợp. Công cụ tính toán này giúp bạn kết hợp chính xác các thông số và tìm ra hệ thống tối ưu.

  • Đầu tiên, chọn ứng dụng: nước, khí đốt hoặc công nghiệp, hoặc môi chất khác.
  • Tiếp theo, nhập đơn vị nhiệt độ và áp suất (C và bar hoặc F và psi) và vật liệu mong muốn. Bạn có thể thiết lập hoặc loại bỏ phần phụ thuộc giữa giá trị áp suất và nhiệt độ.
  • Sau đó, nhập nhiệt độ của môi chất, áp suất làm việc và tuổi thọ mong muốn.

Do đó, hệ số thiết kế cho vật liệu được hiển thị trong các thông số và trong biểu đồ, bạn sẽ thấy tổng quan về nhiệt độ và áp suất mà vật liệu được chọn có thể sử dụng cũng như đầu vào của riêng bạn để so sánh.

Nếu bạn đã chọn một số vật liệu, bạn cũng có thể hiển thị đường cong áp suất/nhiệt độ riêng lẻ bằng cách nhấp vào vật liệu tương ứng bên dưới biểu đồ. Bạn có thể in kết quả ra và gửi chúng qua e-mail.

Liên hệ

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building