GF TPA hoặc TP Piping

TP Piping sản xuất van, phụ kiện và khuôn phun PVC-U chất lượng cao theo tiêu chuẩn hệ mét và BS cho các hệ thống đường ống nhựa trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Được thành lập tại Sori, Ý vào năm 1982, TP Piping sản xuất các loại van và phụ kiện chất lượng để sử dụng trong các ứng dụng đường ống nhựa bao gồm hồ bơi, nuôi cá, thủy lợi và xử lý nước. Tất cả các loại van bi, van một chiều và van bướm của công ty đều được làm bằng PVC-U có độ bền cao. TP Piping trở thành công ty trực thuộc GF Piping Systems từ năm 1999 và có chứng nhận UNI EN ISO 9001 & ISO 14001.

Georg Fischer TPA S.r.l.

Via Seminella 50/M

16012 Busalla

Italy

GF logo on the headquarters building