GF Central Plastics

GF Central Plastics đã sản xuất một dòng sản phẩm đường ống HDPE toàn diện cho các ứng dụng đô thị và công nghiệp từ năm 1955.

Toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ của GF Central Plastics hỗ trợ nhiều ứng dụng trong lĩnh vực khí đốt, nước và năng lượng và bao gồm một hệ thống đường ống HDPE rộng lớn (ống, phụ kiện và thiết bị hàn thông thường và hàn điện trở), cũng như các bộ đồng hồ đo khí tự nhiên và bộ tăng áp, sản phẩm cách nhiệt mặt bích, phụ kiện chuyển tiếp, chương trình đào tạo thợ lắp đặt được chứng nhận của nhà máy, v.v.

Truy cập trang web Central Plastics

Georg Fischer Central Plastics LLC - Branch Office Shawnee

39605 W Independence Avenue

74804 Shawnee

Hoa Kỳ

GF logo on the headquarters building