Vibrerande gaffelnivåbrytare är lämpliga för upptäckt av vätskor eller granulerade, pulvriserade fasta material. Om de monteras på tankar kan fyllning och tömning kontrolleras med hjälp av dessa enheter och de kan dessutom generera felsäkra larm som tillhandahåller skydd mot överfyllning eller torrkörning. Driftprincipen bygger på den elektroniska kretsen som matar gaffelsonden som får den att vibrera. När mediet når och täcker gaffeln ändras dess vibrationer. Elektroniken känner av ändringen av vibrationerna och ger en utmatningssignal efter en vald fördröjning.

Driftsäkerhet

Att säkerställa driftsäkerheten är avgörande för industriell verksamhet. GF vibrationsnivågafflar har en enkel men säker konstruktion för att säkerställa säkerhet och överensstämmelse.

Superb hållbarhet

Vibrationsnivågafflarna har högprestandabeläggningar som möjliggör smidig drift till och med i hårda förhållanden med korrosiva eller aggressiva medier.

Underhåll som gjorts enkelt

De vibrerande nivågafflarna är lämpliga för ett brett utbud av temperatur- och tryckområden samt diverse medier och kräver väldigt lite eller inget underhåll. Detta gör det enkelt att säkerställa tillförlitlig drift av dina processer.

Hög nivå av tillförlitlighet

Vår vibrerande mätutrustning med sin felsäkra konstruktion förser dig med säkerheten att veta att ditt system alltid fungerar korrekt.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige