GF 2290 kontaktfria och 2291 styrda radarnivåsändare är tillverkade för utmanande nivåmätningstillämpningar.

Med denna förmåga att läsa av exakt när andra kontaktfria eller invasiva metoder saknas är den styrda nivåsändaren av typ2291 med hjälp av GWR (guided wave radar) finns lösningen i de utmanande nivåmätningstillämpningarna utan rörliga delar inne i tanken. Radarsignalen skickas ner i sondenheten och eliminerar de störningar som orsakas av dielektriska vätskor, kraftig skumning, något ledande skum, interna tankhinder, turbulens etc. Genom att fokusera dess energi längs sonden kan typ 2291 monteras i tankar eller bypassrör med begränsat utrymme också. När radarsignalen når tankemediet reflekteras radarsignalerna tillbaka till radarsensorn som sedan beräknar tanknivån baserat på reflektionstiden för signalenl.

I tillämpningar med kraftiga ångor eller kraftiga skumlager med rörliga delar inne i tanken är den kontaktfria radarnivåsensorn 2290  det rätta valet.

Säker och tillförlitlig

Tillförlitliga och exakta mätningar även i utmanande förhållanden som omrörda vätskor, aggressiva medier, tunga kemikalieångor, trycksatta tankar eller skum.

Enkel att montera

När de grundläggande tankparametrarna har matats in via sändarnas HMI eller programvaran GF Eview är konfigurationen av enheten slutförd. Säker och snabb montering av enheter aktiveras genom flera alternativ för processkoppling och beläggningar.

Superb hållbarhet

Den styrda radarnivåsensorn har högprestandabeläggningar som skyddar kontaktsonderna under hårda förhållanden vilket säkerställer ännu högre tillförlitlighet.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sweden