value-bar-icon-3 Tillförlitliga tystem med en livslängd på över 100 år.

value-bar-icon-2 Konstant vattenförsörjning utan arbeten som innebär avbrott.

System utan läckor reducerar förlusterna av vatten.

wolke En lång livscykel för produkten har en positiv inverkan på kolavtrycket.

Produkter

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige