GF Piping Systems marknadsledande dubbelrörsystem är din lösning för att förhindra dyra miljöföroreningar, minska olyckor för anställda och säkerställa högre slutkvalitet på produkt samt optimera anläggningens tillgänglighet.

Vad är ett dubbelrörsytem?

Dubbelrörsystem är särskilt utformade för säker transport av farliga medier och gaser. GF Piping Systems lösning består av ett mediumbärande inre rör och ett inneslutningsrör. I händelse av ett oväntat läckage på innerröret säkerställer inneslutningsröret ett fortsatt skydd för omgivningen.

Vem behöver ett dubbelrörsystem?

Alla anläggningar med ett distributions- eller avloppsrörsystem riskerar att ha en negativ inverkan på miljö, hälsa, säkerhet eller kvalitet i händelse av ett oväntat läckage. På grund av risken för miljöföroreningar och allvarliga olyckor tvingas företag att se till att deras verksamhet inte skadar någon.

Vilka är användningsområdena för ett dubbelrörsystem?

Dubbelrörsystem krävs i alla applikationer, där okontrollerat läckage av ett medium / gas kan leda till skada på miljön, anställda, utrustning eller kvalitetspåverkan (EHSQ).

Huvudapplikationerna är inom vattenbehandling, avloppsrening, kemisk processindustri, mikroelektronik, läkemedelsindustri och livsmedels- och dryckesindustrin.

Hur kan man minimera risken för kostsamma läckage?

Anledningarna till oväntade läckage på rörledningar är många. Risken kan reduceras till en bråkdel genom noggrann planering, korrosionsfritt materialval (termoplast) och professionell installation. GF Piping Systems erbjuder omfattande global support och service från planering till genomförande för att säkerställa ett system som tål tidens tand.

I applikationer där oväntat läckage kan leda till stora konsekvenser - särskilt de som hanterar aggressiva vätskor och gaser - är ett dubbelt inneslutningssystem den perfekta lösningen för att minska kostsamma skador (anseende, slutproduktkvalitet, anläggningens tillgänglighet och IT-infrastruktur).

Riskutvärdering

Användningen av kritiska medier utgör också en kostsam risk internt, särskilt för produktionsrelevant utrustning som maskiner och anläggningskomponenter. Förutom farliga kemikalier kan andra medier som verkar ofarliga vid första anblicken, såsom vatten, också utgöra en risk för slutproduktens säkerhet eller IT-infrastrukturen för anläggningsoperatörer.

För att bedöma behovet av ett dubbelt inneslutningssystem i din anläggning, prata med en av våra experter

Kemisk beständighet hos termoplastiska rörsystem

Det är främst aggressiva kemikalier som transporteras i dubbelbehållningssystem. Detta kräver ett noggrant urval av det inre rörmaterialet med hänsyn till de projektspecifika driftsförhållandena.

Med detta onlineverktyg kan du hitta rätt material för ditt projekt.

Miljö- och arbetsmiljöskydd

Med striktare begränsningar för säker transport av farligt media måste anläggningsoperatörer över hela världen se till att uppfylla det gällande miljö- och  arbetsmiljöskyddskraven.

Säker sammanfogningsteknik

GF Piping Systems sammanfogningsteknik möjliggör visuell inspektion av innerröret innan ytterröret stängs, vilket bidrar till ökad säkerhet.

Många material att välja på

Vitt skiljda applikationer kräver ett brett utbud av material för innerrör. GF Piping Systems globala portfölj ger en bredd som täcker det flesta behov.

Globala träningsmöjligheter

Projektspecifika utbildningar ger möjlighet att bygga ett förtroende och grundlig kunskap för att arbeta med GF Piping Systems verktyg och system.

Specialized Solutions

Vi erbjuder avancerade kunskap så som ingenjörstjänster, färdiga skräddarsydda lösningar och planering av relevanta data som produktspecifika CAD-bibliotek.

Vår portfölj

Specialized Solutions

Med sina specialiserade lösningar täcker GF Piping Systems alla aspekter av projektprocessen, från planeringsfasen till installation och underhåll av toppmoderna plaströrsystem. Läs mer:

Digitalt bibliotek

Specialiserade modeller: Obegränsat samarbete, släpp loss din kreativitet

Prata med en expert

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building