Nástroj pro chemickou odolnost

Chemická odolnost: Jak najít vhodný materiál pro agresivní média

Ne každý materiál potrubí je vhodný pro přepravu agresivních látek a plynů. Používání nesprávných materiálů může vést k problémům. S tímto online nástrojem si nyní můžete rychle a snadno vyhledat správné materiály pro svůj projekt.

  • Vyberte látku, kterou chcete přepravovat.
  • ChemRes PLUS poté zobrazí vhodné materiály v uspořádané tabulce.

Uvedené jmenovité hodnoty platí pro uvedené podmínky a předpokládá se, že jsou určeny pro trvalé vystavení médiu při uvedené teplotě a pro použití v systému tlakového potrubí. Přestože lze zaznamenat negativní nebo podmíněné hodnocení, může být za určitých podmínek procesu (např. drenážní systémy, dočasná expozice, krátkodobé překročení maximální teploty atd.) navrženo vhodné řešení pro danou aplikaci. Další informace získáte od společnosti GF.

Výsledky lze intepretovat takto:

++ (Zelené pozadí): doporučeno bez výhrad, bez vlivu na vlastnosti materiálu. 

+ (Modré pozadí): doporučeno spolu s uvedeným redukčním faktorem. Vliv na vlastnosti materiálu, např. průnikem nebo nabobtnání je možný, ale bez napadení chemikáliemi. 

O (Žluté pozadí): omezené doporučení. U této teploty se většinou doporučení neudávají, pouze na základě individuálníhío posouzení. Kontaktujte přímo společnost GF Piping Systems. 

- (Červené pozadí): není vhodné. Nekompatibilita materiálu a látky. 

Kontakt

Georg Fischer Piping Systems Ltd

Ebnatstrasse 111

8201 Schaffhausen

Švýcarsko

GF logo on the headquarters building