Kemiallisen kestävyyden työkalu

Kemiallinen kestävyys: Miten valitaan oikea putkistomateriaali agressiivisten nesteiden ja kaasujen kuljetukseen

Kaikki putkimateriaalit eivät sovellu aggressiivisten nesteiden ja kaasujen kuljetukseen. Väärien materiaalien käyttö voi johtaa ongelmiin. Tällä verkkopohjaisella työkalulla voit nyt etsiä oikeat materiaalit projektiinne helposti ja nopeasti.

  • Valitse kuljetettava aine.
  • ChemRes PLUS näyttää sitten soveltuvat materiaalit selkeästi jäsennellyssä taulukossa.

Työkalussa luetellut luokitukset ovat voimassa määritetyissä olosuhteissa ja niiden oletetaan olevan jatkuvassa altistumisessa väliaineelle määritetyssä lämpötilassa ja käytettäväksi paineputkistossa. Vaikka jokin materiaali tai tuote on työkalussa luokiteltu ei soveltuvaksi tai rajoitetusti soveltuvaksi väliaineen kanssa, niin sen käyttö voi olla mahdollista joissain tapauksissa käyttökohteen muttujista riippuen (esim. Viemäröintijärjestelmät, väliaikainen altistuminen, hetkellinen maksimilämpötilan ylitys jne.). Ota yhteyttä GF:ään saadaksesi lisätietoa soveltuvuudesta käyttökohteeseesi.  

Tulosten selitykset:

++ (Vihreä tausta): Suositellaan täysin, ei vaikutusta materiaalin ominaisuuksiin. 

+ (Sininen tausta): Suositellaan yhdessä määritetyn vähenemiskertoimen kanssa. Vaikuttaa materiaalin ominaisuuksiin, esim. läpäisy tai turvotus on mahdollinen, mutta ei kemiallisia haittavaikutuksia. 

O (Keltainen tausta): Rajoitettu suositus. Tästä lämpötilasta suosituksia ei yleensä anneta, paitsi yksilöllisen arvioinnin pohjalta. Ota yhteys suoraan GF Piping Systemsiin. 

– (Punainen tausta): Ei sovellu. Materiaali- ja aineyhteensopimattomuus. 

Yhteystiedot

Georg Fischer AB, Vantaa

Äyritie 12a

01510 Vantaa

Suomi

GFPS_R9021_aDLtxMBSsn.jpeg