Kemiallisen kestävyyden työkalu

Chemical resistance: How to find the right material for aggressive media 

Kaikki putkimateriaalit eivät sovellu aggressiivisten nesteiden ja kaasujen kuljetukseen. Väärien materiaalien käyttö voi johtaa ongelmiin. Tällä verkkopohjaisella työkalulla voit nyt etsiä oikeat materiaalit projektiinne helposti ja nopeasti.

  • Valitse kuljetettava aine.
  • ChemRes PLUS näyttää sitten soveltuvat materiaalit selkeästi jäsennellyssä taulukossa.

Tulosten selitykset:

++ (Vihreä tausta): Suositellaan täysin, ei vaikutusta materiaalin ominaisuuksiin. 

+ (Sininen tausta): Suositellaan yhdessä määritetyn vähenemiskertoimen kanssa. Vaikuttaa materiaalin ominaisuuksiin, esim. läpäisy tai turvotus on mahdollinen, mutta ei kemiallisia haittavaikutuksia. 

O (Keltainen tausta): Rajoitettu suositus. Tästä lämpötilasta suosituksia ei yleensä anneta, paitsi yksilöllisen arvioinnin pohjalta. Ota yhteys suoraan GF Piping Systemsiin. 

– (Punainen tausta): Ei sovellu. Materiaali- ja aineyhteensopimattomuus. 

Yhteystiedot

Georg Fischer AB, Vantaa

Äyritie 12a

01510 Vantaa

Suomi