Narzędzie do obliczania odporności na środki chemiczne

Odporność chemiczna: Jak znaleźć odpowiedni materiał do agresywnych mediów

Nie wszystkie materiały nadają się do instalacji przesyłających agresywne ciecze czy gazy. Wybranie niewłaściwych materiałów może doprowadzić do poważnych problemów. To narzędzie online pomoże Ci szybko i łatwo znaleźć materiał odpowiedni do Twojego zastosowania.

  • Wybierz medium, które ma być transportowane.
  • ChemRes PLUS wyświetli odpowiednie materiały usystematyzowane w postaci tabeli.

Jak odczytywać wyniki:

++ (zielone tło): Materiał zalecany, medium nie ma wpływu na jego właściwości. 

+ (niebieskie tło): Materiał zalecany tylko przy zastosowaniu odpowiedniego współczynnika redukcji. Medium ma wpływ na właściwości materiału, np. może wnikać w niego lub powodować pęcznienie, ale nie ma szkodliwego działania chemicznego. 

O (żółte tło): Materiał zalecany z zachowaniem pewnych ograniczeń. Od tej wartości temperatury materiał nie jest zalecany i stosować go można tylko po dokonaniu indywidualnej oceny. W tym celu skontaktuj się bezpośrednio z GF Piping Systems. 

- (czerwone tło): Materiał niezalecany jako niezgodny z medium. 

Kontakt

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska