Verktøy for kjemisk motstandsdyktighet

Kjemisk motstandsdyktighet: Hvordan finne rett materiale for for aggressive medier 

Ikke alle rørmaterialer egner seg for transport av aggressive væsker og gasser. Bruk av feil materialer kan føre til problemer. Med dette nettbaserte verktøyet kan du nå finne de riktige materialene til prosjektet ditt, både raskt og enkelt.

  • Velg hvilket medium du ønsker å transportere.
  • ChemRes PLUS viser deg så hvilke materialer som er egnet i en tydelig ordnet tabell.
     

De nevnte klassifiseringene er gyldige for de forhold som er oppført og antas å være for en kontinuerlig eksponering for medium ved oppført temperatur og for bruk i et trykkrørsystem. Imidlertid, mens en negativ eller betinget vurdering kan noteres, kan en passende anvendelse av et bestemt materiale / medium-kombinasjon gis under forskjellige prosessbetingelser (f.eks. Dreneringssystemer, midlertidig eksponering, kort overskridelse av maksimumstemperatur, etc.).
Kontakt GF for mer informasjon.
 

Dette betyr resultatene:

++ (Grønn bakgrunn): Kan fullt ut anbefales, ingen påvirkning på materialegenskapene. 

+ (Blå bakgrunn): Anbefales sammen med den angitte reduksjonsfaktoren. Innflytelse på materialegenskapene er mulig, f.eks. ved penetrasjon eller hevelse, men ingen kjemiske angrep. 

O (Gul bakgrunn): Begrenset anbefaling. Fra denne temperaturen er det generelt ikke gitt anbefalinger, bare på grunnlag av en enkelt vurdering. Kontakt GF Piping Systems direkte. 

- (Rød bakgrunn): Ikke egnet. Inkompatibilitet med materiale og medium. 

Kontakt

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building