Digitaliseringen ändras och förbättrar fler och fler områden i vårt liv. GF Piping Systems stöttar dig genom att aktivt reagera på denna förändring. Som en ledande leverantör av rörsystem utvecklar vi ständigt våra produkter och skapar digitala innovationer. Alltid med målet att du och ditt företag ska klara framtiden – och dessutom fortsätta att klara den.

Statusvisning LED 360°

Färgad LED-feedback indikerar ställdonets aktuella tillstånd. Tillståndet är antingen rörelse, öppen eller stängd. Den indikerar även om det krävs service. En 360° LED-lampa och en extra lampa längst upp säkerställer att användare får en tydligt synlig statusinformation som kan ses från alla vinklar.

Inga oväntade stilleståndstider

Mobilappen visualiserar den viktigaste diagnostiska informationen på ett förståeligt sätt. Detta hjälper operatörer och servicepersonal att identifiera kritiska ändringar av ställdonet vid utmanande tillämpningar.

Passar på varje standardventil (ISO 5211)

Tack vare ISO-normen kan du använda ställdonet på andra standardventilgränssnitt.

Effektiv installation och start

Stegvisa instruktioner hjälper dig med monteringen - hanteringen efteråt är intuitiv. Signaltester och optisk feedback gör ditt liv enklare under igångkörningen.

Vilka är mina behov?

I am a Maintainer
 • Tack vare P&ID-namnet är det enkelt att hitta det ställdon som krävs.
 • Funktionsfel kan dessutom fjärrdiagnosticeras igen.
 • Med hjälp av datadagboken vet du dessutom vad som har hänt med ett ställdon under din lediga helg.
 • Du kan utföra enkla testkörningar själv.
I am an installer
 • För att identifiera ett ställdon behöver du bara skanna det med din mobiltelefon.
 • I appen kan du tilldela en plats på P&ID till valfritt ställdon.
 • Du kan ange ett namn för valfritt ställdon som kommer fram när det öppnas.
 • Tack vare appen är det så enkelt att montera ställdonet att det inte behövs några ytterligare instruktioner.
I am a Planner
 • Trådlös åtkomst möjliggör flexibel planering.
 • Tack vare 360°-LED-lampan går det att installera ett ställdon på platser som är svåra att komma åt.
 • Ställdonet passar på valfri standardventil (ISO 5211).
 • Datablad och användarhandbok finns direkt i appen.
I am an Operator
 • Ett ställdons tillstånd kan kontrolleras när somhelst med appen.
 • I händelse av funktionsfel visas en varning på mobiltelefonen automatiskt.
 • De individuella ställdonen är enkla att justera genom att du pekar med ditt finger.
 • I och med att varje ställdon visas med P&ID-namn är det mycket enkelt att hitta det i PLC.
I am a Commissioner
 • Systemkontrollerna är mycket effektivare tack vare en kontrollfunktion i appen.
 • Under ett systemtest kan du förstärka signalerna själv.
 • Ställdonen kan justeras till och med under starten.
 • Alla inställningar kan sparas och exporteras för att säkerställa maximal transparens.

Vilka nyheter finns i version 1.2?

 

 • Ny funktion: Android 10 arbetsflöde anslutning - Upprätta anslutningen till ställdonet direkt och enkelt i appen
 • Flera förbättringar av användargränssnittet
 • Diverse bugfixar och optimering
Hämta appen på Google Play Store här

Referensfall

Europa-Park Theme Park and Resort, Tyskland

Vattenattraktioner är en viktig del av Europa-Park. Självklart är regelbunden rengöring av vattnet grundläggande. På grund av parkens storlek krävs det individuella och ibland vitt spridda filtersystem. Dessutom utförs rengöringen delvis manuellt, delvis automatiskt. Driften av systemet är ofta komplex. Här förenklar de smarta ställdonen interaktionen mellan personalen och ställdonet oerhört. Tack vare enkel och intuitiv drift guidas de anställda genom appen Smart Actuator. På detta sätt kan även förstagångsanvändare snabbt och effektivt läsa av driftstatus och cykler direkt på platsen. Detta säkerställer ökad transparens och säkerhet.

GF Piping Systems, Schweiz

Två värmeväxlare används på GF Piping Systems tak i Schaffhausen. Spjällventilerna reglerar vilken av värmeväxlarna som används för tillfället. Tack vare Smart Actuators LED-lampor är arbetsamma kontrollrundor på taket något som tillhör det förflutna. Appen har en annan avgörande fördel. WiFi-modulens räckvidd sträcker sig till kontoret eller kylsystemets kontrollcentral. Därför är det lätt att kontrollera ställdonets status med hjälp av appen. Operatören är dessutom intresserad av att få reda på i vilken utsträckning en ventil i en sådan krets åldras märkbart eller inte. Denna diagnos är ganska enkel att utföra med hjälp av appen.

 

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sweden