Alle SYGEF Plus-komponentene er spesielt kjennetegnet av enestående kvalitetsegenskaper. Toppmoderne ISO klasse 5 (100) renromsproduksjon og dobbel innpakking gir garanti for maksimalt renhetsnivå. Takket være kontinuerlige forbedringer er kvalitetskravene til SEMI F57-standarden godt overskredet med hensyn til overflateruhet. Sømløs kvalitetssikring ved bruk av et CAQ-system og regelmessige utvaskingstester garanterer 100% sporbarhet.

value-bar-icon-2 Høyeste prosessikkerhet

For å oppfylle de høyeste renhetskravene til kundene våre, blir produksjons- og innpakkingsprosessene til alle SYGEF Plus-komponentene utført under renhetsforhold i klasse 5 (100). SYGEF Plus “high-purity chain” garanterer 100% overvåkede prosesser.

value-bar-icon-3 Verifiserbar kvalitet

Hver komponent gjennomgår en 100% visuell inspeksjon og gir full sporbarhet fra råvarer til sluttproduktet levert til kunden. Alle data relatert til kvalitet lagres på en tilgjengelig måte ved hjelp av et CAQ-system.

value-bar-icon-1 Produktegenskaper som ikke kan sammenlignes

Ved å bruke toppmoderne produksjonsutstyr og flere tiår med erfaring med produksjon av renrom i fluorpolymer, er kvalitetskravene til SEMI F57 godt overskredet med hensyn til overflateruhet og utvasking.

value-bar-icon-6 Enestående motstandsdyktighet

Ideelt for bruk i kalde og varme ultrarene vannsystem (UPW / HUPW) eller til kjemikalier med høy renhet i mikroelektronikkindustrien.

Plastrør

Robuste og lette plastrør er ideelle for bruk i et bredt spekter av bruksområder. Disse rørene, som er allsidige, men likevel holdbare, gir eksepsjonell pålitelighet og en bevist kvalitet.

Adapter og overganger

Adaptere og overganger er avgjørende for å koble metall mot plastrør eller til og med to plastrør. Denne gruppen dekker flere materialer og gir pålitelige forbindelser samtidig som den gir høy fleksibilitet ved montering.

Albuer og bend

Albuer og bend er viktige rørdeler som enkelt endrer retningen på rørene. Det omfattende utvalget som finnes omfatter ikke bare flere materialer, men også forskjellige vinkler, for å enkelt tilpasses ditt rørsystem.

Endekapper og endelokk

Endekapper gir sikker en tetting og stopper flowen i et rørsystem. GF rørsystem-endekapper er tilgjengelige i forskjellige dimensjoner, i forskjellige plastmaterialer og i Adusergods som passer alle dine behov. Endelokk letter trykktesting av en installert rørledning.

Muffer og overganger

Forenkle rørinstallasjonen med muffer og overganger. De er spesialt designet for å gli lett over rør uten at ekstrautstyr er nødvendig, de kan limes, sveises eller mekanisk monteres for å skape en tett trykksikker skjøt.

Flensforbindelser

Flensforbindelser er ofte de beste mekaniske forbindelsene mellom rørseksjoner eller ved montering av ventiler opp til store dimensjoner.

Instrumentfittings

GF Piping Systems har et omfattende utvalg av Instrumentfittings i et stort utvalg av materialer, noe som sørger for en sikker og nøyaktig plassering av sensorer og elektroder for eksepsjonell ytelse. Instrumentfittingsene passer perfekt til alle GF Signet produktene og er nøkkelen for en enkel installering av sensorer.

Reduksjoner

Reduksjoner brukes for å få en jevn overgang mellom to rør eller rørdeler med forskjellige dimensjoner. Det brede utvalget dekker et eksepsjonelt mangfoldig bruksområde. De er tilgjengelige i korte eller lange versjoner og i sentriske eller eksentriske versjoner.

T-rør, Grenrør og kryss

Ved installasjon av forgreninger gjør T-rør, Grenrør og kryss installasjonen mye enklere. Disse rørdelene finnes i en rekke forskjellige plastmaterialer og støpejern og dekker flere dimensjoner, inkludert forskjellige reduserte avgreninger.

Unioner

Unioner er den beste mekaniske forbindelsen mellom rørseksjoner og for installasjon av alle slags komponenter opp til dimensjon d110 / DN100. Unioner finnes i et bredt utvalg av materialer og sammenføyningsalternativer. Forbindelsen er rask og veldig robust.

Fastpunkter

Fastpunkter brukes for korrekt design og installasjon av et rørsystem. Ulike løsninger for alle relevante bruksområder er tilgjengelige.

Kuleventil for laboratorier 522

Kuleventil for laboratorier 522, som er lett, robust og kompakt, er ideell for bruk i bruksområder der det er lite plass. Den er ekstremt lett å installere og tilgjengelig i metriske og imperiale versjoner.

2-veis membranventil

GF Piping System tilbyr et bredt utvalg av membranventiler for mange bruksområder, fra kjemisk prosessering til vannbehandling. Dette inkluderer manuelle, pneumatisk og elektrisk styrte som kan kombineres med alle plast- og membranmaterialer.

3-veis membranventil

T-membranventilen er velegnet for flytkontroll og åpning / lukking, og er en nullstatisk ventil for et bredt utvalg bruksområder. Dødrom er praktisk talt eliminert i ventilen takket være det innovative designet.

Type 582 trykkreduksjonsventil

Holdbar, pålitelig og enkel å bruke, trykkreduksjonsventil type 582 reduserer trykket på ventilens utløp. Den brukes til å redusere høyere trykk fra hovedledninger eller for å beskytte sensitive enheter fra å bli skadet av for mye trykk.

Type 038 Spjeldventil

Denne spjeldventilen har en epoxy- eller Rilsanbelagt duktil støpejernskropp. Den kan brukes som en ende- eller mellomventil. Hvis ventilen brukes på slutten av en linje, er maksimalt trykk 5,6 bar for DN50 til DN100 og 3,5 bar over DN200.

Type 065 spjeldventil

Spjeldventil type 065 kan brukes universelt som en avstengnings- eller reguleringsventil i bruksområder med vannrensing eller vannfiltrering.

Paddelhjulsensorer

Flowsensorer med paddelhjul er svært repeterbare, robuste sensorer som gir eksepsjonell verdi med lite eller intet vedlikehold.

Magnetisk induktive flowmålere

GF Signet magnetisk induktive flowmålere, som er allsidige, enkle å installere uten bevegelige deler, er patentert teknologi.

Rotametere

Rotametere brukes til å måle flyt i industrielle rørapplikasjoner. De gir et bredt spekter av målealternativer for en rekke situasjoner.

Reservedeler

Originale reservedeler av høy kvalitet til GF Piping Systems sine systemer og produkter. Reservedeler er tilgjengelige gjennom hele systemets levetid og er tilgjengelig i en avtalt tidsramme.

Tilbehør

Vi leverer et bredt utvalg med tilbehør for å støtte installasjonsprosjektene dine. Tilbehør er tilgjengelige gjennom hele systemets levetid og er tilgjengelig i en avtalt tidsramme.

Utgåtte rørdeler

Takket være fortsatt innovasjonsinnsats forbedrer vi kontinuerlig våre produkter og systemer. På grunn av dette er det noen rørdeler som ikke lenger blir produsert. Hvis du er usikker på om en produktserie du for øyeblikket har, er utgått, eller om du ønsker hjelp eller ytterligere informasjon om en av våre utgåtte produktserier, finner du kontaktinformasjon nedenfor.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building