Skydda ditt VA-nät från övertryck och minska läckage och rörbrott. NeoFlow bygger på en toppmodern teknik för tryckhantering som kan förhindra övertryck i dina rörsystem samtidigt som den levererar ett exakt, stabilt flöde och ökad flödeskapacitet.

Kompakt, smart och med minimalt underhåll

Framtagen i samarbete med OFUI

En smart ventil

Integrerad pilotstyrd ventil som optimerar systemtrycket med möjlighet till att integrera utrustning för övervakning av flöde och vattenkvalitet.

Ingen ventilspindel eller membran

En enkel konstruktion. Låga underhållskrav på grund av mycket enkel design med få komponenter och avsaknaden av elastomermembran.

Axiellt flöde

Ett mer exakt och mycket stabilt flöde (hela vägen ner till noll), även vid en liten tryckskillnad. Högre flödesprecision, vilket också möjliggör tryckhantering i lågtryckssystem.

Hur kan vi hantera förlustvatten?

Vad är förlustvatten?

Varje år uppskattas vatten till ett värde av 39 miljarder USD försvinna på vägen mellan producent och konsument1

Förlustvatten (eng. Non-revenue water, NRW) är vatten som har producerats men "går förlorat" innan det når kunden. Förluster kan vara verkliga förluster (genom läckor) eller uppenbara förluster (till exempel genom stöld eller mätfel).

På grund av den åldrande VA-infrastrukturen är förlustvatten en stor fråga för vattenproducenter över hela världen.

¹Quantifying the global non-revenue water problem. Roland Liemberger/Alan Wyatt

Vad innebär tryckreglering?

75% färre rörbrott genom 25% sänkning av övertrycket2

Tryckhanteringsteknik anses vara en av de mest effektiva metoderna för att minska förlustvatten. De minskar flödeshastigheterna för befintliga läckor och mekanisk belastning på infrastrukturen, vilket resulterar i färre rörbrott och förlängd livslängd för systemet.

Genom att sänka systemtrycket med 20% minskar befintligt läckageflöde mellan 11% och 28% beroende på nätverkets egenskaper²

²Reference document Good Practices on Leakage Management WFD CIS WG PoM

Öka din positiva mljöpåverkan

En sänkning med 5% av antalet vattenläckage kan spara så mycket som 225'000 ton CO2  årligen3

Genom att minska vattenförlusterna behöver mindre vatten behandlas och pumpas genom systemet. Följaktligen kan energibehovet minskas på ett effektivt sätt. I USA kan en minskning av vattenläckage med 5% spara upp till 225’000 ton koldioxid per år, vilket motsvarar de årliga C02-utsläppen från 14.000 amerikanska medborgare⁴.

 

³The Carbon Footprint of Water. Bevan Griffiths-Sattenspiel/Wendy Wilson

⁴Fossil CO2 and GHG emissions of all world countries, European Union, 2019

 

Video

Tala med en expert

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige