Chroń swoją sieć wodociągową przed nadmiernym ciśnieniem i zmniejsz ilość wycieków i pęknięć rur. NeoFlow to najnowocześniejsza technologia zarządzania ciśnieniem, która może zapobiec nadmiernemu ciśnieniu w rurach, zapewniając jednocześnie dokładny, stabilny przepływ i zwiększoną przepustowość w sieci.

Kompaktowy, inteligentny, wymagający minimum obsługi

Opracowany we współpracy z OFUI

Inteligentny zawór

Zintegrowany mechanizm do optymalizacji regulacji ciśnienia i opcjonalne zintegrowane wyposażenie do monitorowania przepływu i jakości wody.

Bez siłownika i membrany

Znacznie zmniejszona złożoność. Niskie wymagania konserwacyjne dzięki bardzo prostej konstrukcji z kilkoma komponentami i brakiem elastomerowej membrany.

Przepływ osiowy

Zachowanie stabilnego przepływu również w przypadku systemów, w których panuje niskie ciśnienie robocze. Większa precyzja przepływu, umożliwiająca również zarządzanie ciśnieniem w systemach niskociśnieniowych.

Przesyłowe straty wody ?

Co to są przesyłowe straty wody?

39 mld USD to dla przedsiębiorstw wodociągowych w skali globalnej roczny koszt wynikający ze strat wody1

Przesyłowe straty wody (NRW) odnoszą się do wody, która została wyprodukowana i „utracona” zanim dotarła do konsumenta. Straty mogą być stratami rzeczywistymi (poprzez przecieki) lub stratami pozornymi (na przykład porzez kradzież lub niedokładne pomiary).

Ze względu na starzejącą się infrastrukturę dystrybucji wody, straty wody (NRW) stanowią główny problem dla przedsiębiorstw wodociągowych na całym świecie.

¹Quantifying the global non-revenue water problem. Roland Liemberger/Alan Wyatt
Na czym polega zarządzanie ciśnieniem?

75% redukcja pęknięć rur poprzez zmniejszenie nadmiernego ciśnienia o 25%2

Technologie zarządzania ciśnieniem są uważane za jedną z najskuteczniejszych metod ograniczania strat wody. Zmniejszają natężenie istniejących wycieków i naprężenia mechaniczne w infrastrukturze, co skutkuje niższymi wskaźnikami pęknięć i wydłużeniem żywotności sieci.

Zmniejszenie ciśnienia w sieci o 20% powoduje zmniejszenie strat wody wynikających z nieszczelności od 11% do 28% w zależności od charakterystyki sieci²

² W oparciu o Good Practices on Leakage Management WFD CIS WG PoM

Zwiększony wpływ na zrównoważony rozwój

5% redukcja wycieków wody może zaoszczędzić do 225'000 ton  CO2 rocznie3

Zmniejszając utratę wody, mniej wody trzeba uzdatniać i przepompowywać przez system. Dzięki temu zapotrzebowanie na energię można skutecznie zmniejszyć. W USA 5% redukcja wycieków wody może zaoszczędzić do 225 000 ton CO2 rocznie, co odpowiada rocznej emisji CO2  przez 14 000 obywateli USA4.

 

³The Carbon Footprint of Water. Bevan Griffiths-Sattenspiel/Wendy Wilson

⁴Fossil CO2 and GHG emissions of all world countries, European Union, 2019

 

 

Video

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

GF logo on the headquarters building