Chraňte své rozvody před nadměrným zatížením tlakem a předejděte situacím, kdy dochází k netěsnostem nebo dokonce k prasknutí potrubí. NeoFlow je nejmodernější technologie pro regulaci tlaku, která může zabránit přetlaku ve vašich potrubních rozvodech a zároveň udržet přesný a stabilní průtok se zvýšenou kapacitou průtoku pro zásobování vodou.

Kompaktní, inteligentní a nenáročný na údržbu

Vyvinuto společně s OFUI

Chytrý ventil

Integrovaný pilotní ventil pro optimální regulaci tlaku a volitelné integrované zařízení pro sledování průtoku a kvality vody.

Bez pohonu, hřídele nebo membrány

Výrazně snížená složitost. Nízké nároky na údržbu díky velmi jednoduché konstrukci s několika komponenty a bez membrány.

Axiální průtok

Přesnější a velmi stabilní průtok (blížící se k nule), a to i při malém rozdílu tlaku. Vyšší přesnost průtoku, umožňující také regulaci tlaku v nízkotlakých systémech.

Jak zamezit únikům vody?

Co je voda bez příjmů?

39 miliard USD jsou odhadované globální roční náklady na úniky vody pro vodárenské společnosti 1

Ztrátová voda (NRW) je voda, která byla vyrobena a „ztrácí se“, než se dostane k zákazníkovi. Ztráty mohou být skutečné ztráty (úniky) nebo zjevné ztráty (například krádeží nebo nepřesnostmi měření).

Vzhledem ke stárnoucím rozvodům vody je ztrátová voda (NRW) hlavním problémem pro vodárenské společnosti na celém světě.

¹Quantifying the global non-revenue water problem. Roland Liemberger/Alan Wyatt
Co je to řízení tlaku?

 75% snížení pravděpodobnosti prasknutí potrubí snížením nadměrného tlaku o 25%2

Technologie regulace tlaku jsou považovány za jednu z nejúčinnějších metod ke snížení úniků vody. Snižuje šanci na vznik netěsností a mechanickému namáhání celé infrastruktury, což má za následek nižší četnost prasknutí a delší životnost celého systému. 


Snížení tlaku v systému o 20% snižuje stávající úniky v rozsahu od 11% do 28%, v závislosti na charakteristikách sítě²

²Referenční dokument Good Practices on Leakage Management WFD CIS WG PoM

Větší důraz na udržitelnost

5% snížení úniků vody lze ročně ušetřit až 225 000 metrických tun CO23

Díky snížení úniků vody je následně potřeba upravit a přepravit méně vody v systému, a to přináší snížení energetické spotřeby. V USA může 5% snížení úniku vody ušetřit až 225 000  metrických tun CO 2  ročně, což je ekvivalent ročních emisí CO2 14000 občanů USA 4 .³The Carbon Footprint of Water. Bevan Griffiths-Sattenspiel/Wendy Wilson

⁴Fossil CO2 and GHG emissions of all world countries, European Union, 2019

 

Video

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH

Odštěpný závod č.p. 488

664 03 Podolí

Česko

GF logo on the headquarters building