Beskyt dit ledningsnet mod overtryk, og reducér antallet af lækager og rørbrud. NeoFlow er en avanceret teknologi til trykstyring, der kan forhindre dine rør i overtryk, mens de leverer nøjagtig, stabil flow og øget flowkapacitet i ledningsnettet.

Kompakt, intelligent, og minimum vedligeholdelse

Co-developed with OFUI

Smart Valve

Integreret pilotventil til optimering af trykregulering og valgfrit integreret udstyr til overvågning af flow og vandkvalitet.

Ingen aktuator-spindel eller membran

Betydeligt reduceret kompleksitet. Lavt vedligeholdelseskrav på grund af meget simpelt design med få komponenter og ingen elastomermembran.

Aksialt flow

Mere præcis og meget stabil flow (ned til nul), selv ved en lille driftsforskel. Højere flownøjagtighed, hvilket også muliggør trykstyring i lavtrykssystemer.

Arbejder du med forebyggelse af vandtab?

Hvad er vandtab?

USD 39 mio. er de anslåede årlige globale omkostninger for vandtab, der ikke kan indtægtføres hos forsyningsselskaber1

Ikke-indtægtsvand (NRW) er vand, der er produceret og går tabt, før det når frem til kunden. Tab kan være reelle tab (gennem utætheder) eller tilsyneladende tab (for eksempel ved tyveri eller måling af unøjagtigheder).

På grund af en aldrende vanddistributionsinfrastruktur er ikke-indtægtsvand (NRW) et stort problem for vandforsyningsselskaber over hele kloden.

1Kvantificering af det globale vandproblem uden indtægter. Roland Liemberger / Alan Wyatt

Hvad er trykstyring?

75% reduktion i rørbrud ved at reducere overtrykket med 25%2

Trykstyringsteknologier betragtes som en af de mest effektive metoder til at reducere vandtab, der ikke kan indtægtføres. De reducerer strømningshastighederne for eksisterende lækager og mekanisk belastning på infrastrukturen, hvilket resulterer i lavere brud-hastigheder og forlænget aktiv levetid.

Ved at reducere systemtrykket med 20% reduceres den eksisterende lækagestrømningshastighed mellem 11% og 28% afhængigt af netværkskarakteristika²

²Reference document Good Practices on Leakage Management WFD CIS WG PoM

Øg bæredygtighedseffekten

5% reduktion af vandlækager kan spare op til 225'000 ton COårligt3

Ved at reducere vandtabet skal mindre vand behandles og pumpes gennem systemet. Derfor kan energibehovet reduceres på en effektiv måde. I USA kan en reduktion på 5% af vandlækager spare op til 225’000ton CO2 årligt, svarende til den årlige C02 udledning for 14’000 US borgere.

³CO2fodaftrykket Water. Bevan Griffiths-Sattenspiel/Wendy Wilson

⁴Fossilt CO2 og GHG emissioner for alle verdens lande, European Union, 2019

 

 

Video

Tal med en specialist

Georg Fischer A/S

Roskildevej 342E

2630 Taastrup

Danmark