NeoFlow-paineensäätöventtiilin avulla voit suojata vesijohtoverkostoasi liialliselta paineelta sekä samalla vähentää vuotoja ja äkinnäisiä putkivaurioita. NeoFlow on paineenhallinnan huipputekniikkaa: se voi estää ylipaineen putkistossasi – ja samalla tuottaa tarkasti säädetyn vakaan virtauksen, mikä lisää putkiston kokonaisvirtauskapasiteettia. 

Kompakti, älykäs, alhainen huollontarve

Suunniteltu yhteistyössä OFUI-suunnitteluyhtiön kanssa

Älykäs venttiili

Venttiilissä on rakenteeseen integroitu ohjausventtiili, jonka ansiosta paineensäätö toimii aina optimaalisesti. Jos haluat, voit myös tilata venttiilin virtauksen ja vedenlaadun seuraamiseen tarkoitetuilla lisävarusteilla varustettuna.

Ei toimilaitteen liitäntää varten tarkoitettua karaa tai kalvoa

Venttiilirakenteen monimutkaisuutta on merkittävästi vähennetty. Koska venttiili on hyvin yksinkertainen rakenteeltaan - siinä on vain vähän komponentteja eikä elastomeerikalvoa lainkaan – sen huollontarve on hyvin vähäinen.

Aksiaalinen virtaus

Virtaus on entistä tarkemmin säädetty ja hyvin vakaa (alas nollavirtaukseen asti) – myös silloin, kun paine-ero on hyvin pieni. Virtauksen säätö toimii entistä tarkemmin, mikä mahdollistaa toimivan paineenhallinnan myös matalapaineputkistoissa.

Oletko joutunut tekemisiin laskuttamattoman veden kanssa?

Mitä tarkoitetaan termillä laskuttamaton vesi?

39 miljardia Yhdysvaltain dollaria on arvioitu vuotuinen kokonaiskustannus ei-laskutettavalle vedelle vesilaitoksille1

Laskuttamaton vesi on vettä, joka on syötetty putkistoon mutta “kadonnut” sieltä ennen kuin se on saavuttanut asiakkaan. Nämä vesihäviöt voivat olla joko todellisia häviöitä (jotka johtuvat putkivuodoista) tai näennäisiä häviöitä (jotka johtuvat esim. varkauksista tai mittausvirheistä).

Ikääntyvästä vesijohtoinfrasta johtuen laskuttamattomasta vedestä on muodostunut suuri ongelma vesilaitoksille ja vesihuollosta vastaaville yrityksille ympäri maailman.

¹Laskuttamattoman veden aiheuttamien ongelmien määritys ympäri maailman. Roland Liemberger/Alan Wyatt

Mitä tarkoitetaan termillä paineenhallinta?

Vähentämällä ylipainetta putkistossa 25%, vähentyvät putkirikot 75% 2

Putkistojen paineenhallintaan liittyvien järjestelmien käyttöönoton katsotaan yleisesti olevan yksi tehokkaimmista tavoista vähentää ei-laskutettavan veden osuutta putkistoissa. Ne alentavat virtausnopeuksia nykyisten putkivuotojen kohdalla ja vähentävät samalla myös koko putkistojärjestelmän mekaanista rasitusta, mikä johtaa pienempiin paineiskuihin ja pidempään käyttöikään. 

Kun putkistojärjestelmän käyttöpainetta alennetaan 20 %, laskee vuotovirtaus nykyisten vuotokohtien kohdalta mitattuna n. 11–28 %, riippuen putkiston muista ominaisuuksista²

²Viiteasiakirja Good Practices on Leakage Management WFD CIS WG PoM (hyvät käytännöt vuotojen hallinnassa)

Voit parantaa vesijohtoputkistosi kestävyysvaikutusta

Vähentämällä vesivuotoja 5% voidaan säästää jopa 225’0003 tonnia hiilidioksidia vuodessa. 

Kun vesihävikkiä saadaan vähennettyä, käsiteltävää ja putkistojärjestelmän läpi pumpattavaa vesimäärää voidaan vastaavasti pienentää. Energiantarvetta voidaan näin tehokkaasti vähentää. Yksinomaan Yhdysvalloissa vesivuotojen 5 % vähennys voi säästää jopa 225’0003 tonnia hiilidioksidia vuodessa. Tämä määrä vastaa n. 14’000 Yhdysvaltain kansalaisenvuotuisia C02 –päästöjä.

³The Carbon Footprint of Water (veden hiilijalanjälki). Bevan Griffiths-Sattenspiel/Wendy Wilson

⁴Fossil CO2 and GHG emissions of all world countries (fossiiliset CO2- ja kasvihuonekaasupäästöt kaikissa mailman maissa), EU 2019

 

Video