GF Piping Systems markedsledende Double Containment portefølje er løsningen din for å forhindre kostbare miljøforurensninger, redusere ansattes ulykker og sikre en høyere sluttprodukt-kvalitet og fabrikk-tilgjengelighet.

Hva er Double Containment Systemet?

Double Containment System er rørsystemet som er spesielt designet for sikker transport av farlige medier og gasser. GF Piping Systems sin løsning består av et mediumbærende innerrør og et innkapslingsrør. I tilfelle en uventet lekkasje i  innerrøret, sikrer innkapslingsrøret den ultimate beskyttelsen for omgivelsene.

Hvem behøver et Double Containment System?

Alle fabrikkanlegg med distribusjons- eller avløpsrørsystem som kan ha en negativ innvirkning på helse. miljø, og sikkerhet eller kvalitet i tilfelle en uventet lekkasje. På grunn av miljøforurensning og alvorlige ulykker oppfordres organisasjoner til å sikre at deres aktiviteter ikke skader noen.

Hvilke applikasjoner er for Double Containment System?

Double Containment System er påkrevet i alle applikasjoner der ukontrollert lekkasje av et medium / gass kan føre til skade på miljøet, ansatte, utstyr eller innflytelse på kvalitet (EHSQ).

Hovedapplikasjonene er innen vannbehandling, renseanlegg, kjemisk prosessindustri, mikroelektronikk, farmasøytisk industri og næringsmiddelindustri.

Hvordan minimere risikoen for kostbare lekkasjer?

Årsaker til uventede lekkasjer på enkeltrørledninger er mangfoldige. Risikoen kan reduseres til en brøkdel gjennom nøye planlegging, korrosjonsfritt materialvalg (termoplast) og profesjonell installasjon. GF Piping Systems tilbyr omfattende global støtte og service fra planlegging til oppdrag for å sikre et langvarig system.

I applikasjoner der uventet lekkasje kan føre til store konsekvenser - spesielt de som håndterer aggressive væsker og gasser - er et dobbelt-rørsystem den ideelle løsningen for å redusere kostbare skader (omdømme, sluttproduktkvalitet, fabrikkens tilgjengelighet og IT infrastruktur).

Risikovurdering

Bruk av kritiske medier utgjør også en kostbar risiko internt, spesielt for produksjonsrelevant utstyr som maskiner og anleggskomponenter. I tillegg til farlige kjemikalier, kan andre medier som virker ufarlige ved første øyekast, for eksempel vann, også utgjøre en risiko for sluttproduktets sikkerhet eller for fabrikkens IT-infrastruktur. 

For å vurdere behovet for et dobbelt-rørsystem i fabruikken din, snakk med en av våre eksperter.

Kjemisk motstandsdyktighet av termoplast rørsystemer

Primært aggressive kjemikalier blir transportert i Double Containment Systemer. Dette krever et nøye valg av det innerrøret, med tanke på de prosjektspesifikke driftsforholdene.

Med dette online verktøyet kan du nå finne de rette rørmaterialene for ditt prosjekt.

Miljø og de ansattes beskyttelse

Med strengere håndhevede juridiske begrensninger for sikker transport av farlige medier, må fabrikker over hele verden oppfylle miljø- og de ansattes beskyttelsesstandarder.

Sikker sammenføyningsteknologi

GF Piping Systems sammenføyningsteknologi muliggjør visuell inspeksjon av innerrøret før ytterrøret sammenføyes, og bidrar dermed til økt sikkerhet.

Materialvariasjon

Applikasjoner med høyt mangfold krever et bredt spekter av innerrørets material. GF Piping Systems globale standardportefølje inneholder alt.

Globale opplæringsmuligheter

Prosjektspesifisert opplæring gir muligheten til å få tillit til å jobbe med GF Piping Systems verktøy og systemer.

Spesial løsninger

Vi tilbyr avansert kompetanse som ingeniørtjenester, skreddersydde løsninger og planlegging av relevante data som produktspesifikke CAD biblioteker.

Relaterte systemer

Spesial løsninger

Med sine spesialiserte løsninger dekker GF Piping Systems alle aspekter av prosjektprosessen, fra planleggingsfasen til installasjon og vedlikehold av moderne plastrørsystemer. Les mer:

Konstruksjon

Spesialisert ekspertise: Etablert kunnskap, som leder deg gjennom

Snakk med en ekspert

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge