GF Piping Systems er markedsledende inden for dobbeltrørsystemer og sikrer dig en løsning til at forhindre uoverskuelig miljøforurening, reducere medarbejderulykker og sikre højere kvalitet og tilgængelighed af dit færdige anlæg.

Hvad er dobbeltrørsystemer?

Dobbeltrørsystemer er rørsystemer, der er specielt designet til sikker transport af farlige væsker og gasser. GF Piping Systems løsning består af et mediebærende indvendigt rør og et udvendigt beskyttelsesrør. I tilfælde af en uventet lækage på det indvendige medierør sikrer det udvendige beskyttelsesrør ultimativ beskyttelse for omgivelserne.

Hvor har man brug for et dobbeltrørsystem?

Alle anlægsoperatører med et distributions- eller spildevandsledningssystem, som kan have en negativ indvirkning på miljø, sundhed, sikkerhed eller kvalitet i tilfælde af en uventet lækage. På grund af miljøforurening og alvorlige ulykker opfordres organisationer for at sikre, at deres aktiviteter ikke skader nogen.

Hvilke applikationer anvendes med dobbeltrørsystemer?

Dobbeltrørsystemer er påkrævet i alle applikationer, hvor ukontrolleret lækage af et medium / gas kan føre til beskadigelse af miljøet, medarbejderne, udstyret eller indflydelse på kvaliteten (EHSQ).

De vigtigste anvendelser er inden for vandbehandling, spildevandsbehandling, kemisk procesindustri, mikroelektronik, farmaceutisk industri og fødevare- og drikkevareindustrien.

Hvordan minimeres risikoen for dyre lækager?

Årsager til uventede lækager af etlags-rørledninger er mangfoldige. Risikoen kan reduceres til en brøkdel gennem nøje planlægning, korrosionsfri materialevalg (termoplast) og professionel installation. GF Piping Systems tilbyder omfattende global support og service fra planlægning til ibrugtagning for at sikre et langtidsholdbart system.

I applikationer, hvor uventet lækage kan føre til enorme konsekvenser - især for dem, der håndterer aggressive væsker og gasser - er et dobbeltrørsystem den ideelle løsning til at reducere dyre skader (omdømme, slutproduktkvalitet, anlægs tilgængelighed og IT-infrastruktur).

Risiko vurdering

Brug af kritiske kemikalier udgør også en kostbar risiko internt, især for produktionsrelevant udstyr såsom maskiner og anlægskomponenter. Ud over farlige kemikalier kan andre medier, der ser uskadelige ud ved første øjekast, såsom vand, også udgøre en risiko for slutproduktets sikkerhed eller IT-infrastrukturen for anlægsoperatører.

For at vurdere behovet for et dobbeltrørsystem i dit anlæg, Tal med en specialist

Kemisk resistens af termoplastiske rørsystemer

Det er primært aggressive kemikalier som transporteres i dobbeltrørsystemer. Dette kræver et omhyggeligt materialevalg af det indvendige medierør under hensyntagen til de projektspecifikke driftsforhold.

Med hjælp fra vores online kemikalieresistenstabel kan du finde finde det rette materiale til dit projekt.

Miljø & medarbejderbeskyttelse

Med strengere håndhævelse af lovgivningskrav for sikker transport af farlige medier skal anlægsoperatører overalt i verden overholde miljø- og medarbejderbeskyttelsesstandarder.

Sikker samlingsteknologi

GF Piping Systems samlingsteknologi muliggør visuel inspektion af det indvendige medierør, før det udvendige beskyttelsesrør lukkes, hvilket bidrager til øget sikkerhed.

Stort materiale udvalg

En uendeligt variation af applikationer kræver en bred vifte af medierør i forskellige materialer. GF Piping Systems globale standardsortiment indeholder det hele.

Uddannelse

Projektspecifik uddannelse giver mulighed for at få tillid til at arbejde med GF Piping Systems-værktøjer og -systemer.

Special Løsninger

Vi tilbyder avancerede kompetencer såsom ingeniørtjenester, skræddersyede løsninger og designdata som f.eks. produktspecifikke CAD og BIM-biblioteker.

System

Special Løsninger

Med Special Løsninger dækker GF alle aspekter af projektprocessen, lige fra planlægningsfasen til installation og vedligeholdelse af avancerede plastrørsystemer. Lær mere:

Ingeniørarbejde

Specialiseret ekspertise: Mangeårig materialeviden og branchekendskab guider dig igennem

Digitale biblioteker

Specialiserede modeller: Ubegrænset samarbejde, frigør din kreativitet og ressourcer

Tal med en specialist

Georg Fischer A/S

Roskildevej 342E

2630 Taastrup

Danmark