Double Containment kaksoissuojattu putkistojärjestelmä

Suojaa ympäristöä ja varmista, että putkissa virtaava väliaine ei pääse vuotamaan ulos putkistosta: meidän kestävä ratkaisumme täyttää kaikki ympäristönsuojelu- ja työturvallisuusmääräykset, jotka liittyvät vaarallisten aineiden turvalliseen kuljettamiseen.

GF Piping Systemsin vakiotuotevalikoimaan kuuluva markkinoiden johtava kaksoissuojattu putkistojärjestelmä on täysin valmis kokonaisratkaisu. Sen avulla voidaan estää suuria kustannuksia aiheuttavat ympäristövahingot, vähentää henkilövahinkoihin johtavat vahingot sekä varmistaa, että tuotantolaitoksen käyttöaste on korkea ja lopputuotteet korkealaatuisia.

Minkälaisia kaksoissuojatut putkistojärjestelmät ovat?

Kaksoissuojatut putkistot ovat putkistoja, jotka ovat erityisesti vaarallisten / myrkyllisten kemikaalien ja kaasujen turvalliseen siirtoon suunniteltuja. GF Piping Systemsin ratkaisu koostuu väliaineen siirtoon tarkoitetusta sisäputkesta sekä erillisestä ulommasta suojaputkesta. Jos sisäputki alkaa odottamatta vuotaa, ulkoputki suojaa ympäristöä ulos vuotavalta väliaineelta.

Missä kaksoisuojattuja putkistojärjestelmiä tarvitaan?

Kaikissa tuotantolaitoksissa, joissa on sellaisia tuotantoon liittyviä putkistojärjestelmiä tai jätevesiputkistoja, joiden odottamaton vuotaminen voi vaikuttaa negatiivisesti ympäristöön, ihmisten terveyteen / turvallisuuteen tai laitoksen lopputuotteen laatuun. Aikaisemmin sattuneista vakavista ympäristövahingoista ja onnettomuuksista johtuen tuotantolaitoksissa on  nykyään erilaisin suojautumiskeinoin varmistettava, ettei laitosten toiminnasta voi aiheutua haittaa kenellekään.

Minkälaisissa sovelluksissa tarvitaan kaksoissuojattuja putkistoja?

Kaksoissuojattuja putkistoja tulee käyttää kaikissa sovelluksissa, joissa väliaineen / kaasun hallitsematon vuoto voi aiheuttaa ympäristövahinkoja, laitoksen työntekijöihin kohdistuvia henkilövahinkoja, laitteistovahinkoja tai negatiivista vaikutusta laitoksen lopputuotteen laatuun (EHSQ).

Tärkeimmät käyttökohteet löytyvät sovelluksista, jotka liittyvät vedenpuhdistukseen, jäteveden puhdistukseen, kemianteollisuuteen / prosessiteollisuuteen, mikroelektroniikkaan, lääketeollisuuteen sekä elintarvike ja panimoteollisuuteen.

Miten voit minimoida suuria kustannuksia aiheuttavien putkivuotojen riskin?

Syyt tavallisissa yksinkertaisissa putkistojärjestelmissä esiintyviin odottamattomiin putkivuotoihin ovat varsin moninaisia. Huolellisen suunnittelun, korroosiovapaiden materiaalien (kestomuovien) sekä ammattimaisen asennuksen avulla putkistojärjestelmän vuotoriski saadaan minimoitua vain murto-osaan alkuperäisestä. GF Piping Systems tarjoaa kattavan maailmanlaajuisen tuen sekä apua aivan kaikkeen – putkiston suunnittelusta aina käyttöönottovaiheeseen asti. Näin voimme yhdessä varmistaa, että putkistojärjestelmäsi toimii ongelmitta ja mahdollisimman pitkään.

Sovelluksissa, joissa odottamattomat vuodot voivat aiheuttaa todella vakavia seurauksia – etenkin syövyttäviä nesteitä ja kaasuja käsiteltäessä – kaksikerrosputkisto on ihanteellinen ratkaisu kalliiden vahinkojen vähentämiseksi. Kaksikerroputkiston avulla vältytään mainehaitoilta, lopputuotteen laadun heikennyksiltä, tuotantokatkoksilta sekä laitoksen IT-järjestelmiin kohdistuvilta vahingoilta.

Riskien arviointi

Vaarallisten / myrkyllisten väliaineiden käsittely aiheuttaa myös kalliiden sisäisten lisäkustannusten vaaran. Vaarassa ovat erityisesti tuotannon kannalta tärkeät laitteistot, kuten koneet ja tuotantolaitoksen yksittäiset komponentit. Lopputuotteen turvallisuuteen ja tuotantolaitoksen IT-järjestelmiin voi vaarallisten kemikaalien aiheuttamien vaarojen lisäksi myös kohdistua täysin vaarattomilta tuntuvien aineiden (kuten esim. veden) aiheuttamia vaaroja.  

Haluatko arvion siitä, tarvitaanko sinun laitoksessasi kaksoissuojattuja putkistojärjestelmiä? Ota siinä tapauksessa yhteyttä ja keskustele aiheesta asiantuntijamme kanssa.

Kestomuovimateriaaleista valmistettujen putkistojen kemiallinen kestävyys

Kaksoissuojatut putkistojärjestelmät ovat ensisijaisesti vaarallisten / myrkyllisten kemikaalien kuljettamiseen tarkoitetut. Järjestelmän toimivuuden edellytyksenä on kuitenkin aina huolellisesti suoritettu sisäputken valmistusmateriaalin valinta. Kaikki projektikohtaiset käyttöolosuhteet on tarkoin huomioitava.

Tämä Online-verkkotyökalu auttaa sinua löytämään oikeat materiaalit omaa putkistoprojektiasi varten.

Näin suojelet ympäristöä ja henkilökuntaasi

Vaarallisten aineiden käsittelyyn kohdistuu yhä tiukempia lakisääteisiä vaatimuksia ja rajoituksia. Tuotantolaitosten toiminnasta vastaavien tahojen tulee kaikkialla maailmassa noudattaa näitä ympäristön ja työntekijöiden suojaamiseksi kehitettyjä standardeja.

Specialized Solutions

GF Piping Systems ja sen Specialized Solutions -ratkaisut kattavat projektin prosessin kaikki näkökohdat suunnitteluvaiheesta aina asennukseen ja ylläpitoon:

Georg Fischer AB, Vantaa

Äyritie 12a

01510 Vantaa

Suomi

GFPS_R9021_aDLtxMBSsn.jpeg