value-bar-icon-2 Korrosionsfria system

value-bar-icon-3 Tillförlitligt system med en livslängd på över 100 år.

value-bar-icon-gear2 Enkelt underhåll under pågående drift

value-bar-icon-1 Reducerad stilleståndstid (jämfört med traditionella metallrörslösningar)

Produkter

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige