Vattendistribution

Håll ditt flöde under kontroll - Våra optimerade vattendistributionslösningar hjälper dig att sänka kostnaderna och ökar säkerheten.

GF Piping Systems banar vägen när det gäller hållbara, korrosions- och underhållsfria lösningar för vatten- och gasdistribution genom att erbjuda snabba, säkra och anpassade installationer (plug and play, förfabricerade). Våra omfattande rörkomponenter, fogningstekniker och anpassade tjänster ökar effektiviteten, tillförlitligheten, säkerheten och hållbarheten.  GF Piping Systems minimerar läckage för en uppskattad livslängd på upp till 50 år.

En livslängd med konstant prestanda

GF Piping Systems erbjuder hållbara lösningar för det avancerade rörnätet. Att få hela systmet från en leverantör innebär att lösningarna är helt kompatibla. En kombination av rördelar och med toppmodern svets- och fogningsteknik samt verktyg leder till tillförlitliga och ekonomiska installationer.

Högsta tänkbara nivå av säkerhet och tillförlitlighet med FM-certifiering för vattenrör för brandbekämpning.

Säkerhet, tillförlitlighet och överensstämmelse med lagstiftningen är de viktigaste kraven för våra kunder bland samhällsnyttiga företag. GF Piping Systems erbjuder FM-certifierade system enligt standarderna ISO och ASTM för vattenrör för brandbekämpning.

Konstbevattning

Konstbevattning inkluderar kontroll av dränering, markåtervinning och erosion. Om någon av dessa faktorer ignoreras på grund av antingen brist på förståelse eller planering är det helt säkert att jordbrukets produktivitet minskar. Det är ett system som sträcker sig över många tekniska och icke tekniska discipliner och fungerar endast effektivt och kontinuerligt om alla komponenter är sömlöst integrerade. GF Piping Systems tilljhandahåller utmärkta och tekniskt dugliga produkter för både nybyggda koonstbevattningsnät och för underhåll och reparation av dagens konstbevattningsnät.

contact-image-mikael-bork.jpg

Mikael Bork

Säljare Region Öst