Verktyg för att bedöma kemikaliebeständighet

Chemical resistance: How to find the right material for aggressive media 

Inte varje rörmaterial är lämpligt för transport av aggressiva vätskor och gaser. Användning av felaktiga material kan leda till problem. Med detta online-verktyg kan du hitta rätt material till ditt projekt både snabbt och enkelt.

  • Välj det medium som du tänker transportera.
  • ChemRes PLUS visar dig då lämpliga material i en tydligt anordnad tabell.

Här är vad resultaten innebär:

++ (grön bakgrund): rekommenderas helt, ingen påverkan på materialets egenskaper. 

+ (blå bakgrund): rekommenderas tillsammans med den angivna reduktionsfaktorn. Påverkan på materalets egenskaper, t.ex. genom penetrering eller svällning är möjlig men inget kemiskt angrepp. 

O (gul bakgrund): begränsad rekommendation. Från denna temperatur ges i allmänhet inte några rekommendationer utan enbart baserat på en individuell bedömning. Kontakta GF Piping Systems direkt. 

- (röd bakgrund): inte lämplig. Inkompatibilitet mellan material och medium. 

Kontakt

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sweden