Các giải pháp không cần bảo trì, dễ dàng và đầy đủ của GF Piping Systems cho các ứng dụng nước và làm mát trên tàu giúp tăng sự an toàn và thoải mái cho hành khách cũng như hiệu quả cho con tàu của bạn. Đồng thời, chúng góp phần giảm chi phí bảo trì và chi phí tổng thể cũng như giảm thời gian tạm ngừng hoạt động đến mức tối đa. Sản phẩm của chúng tôi đảm bảo việc vận chuyển nước uống và các chất lỏng khác trên tàu một cách an toàn – ít làm thay đổi chất lượng của chúng.

Không cần bảo trì và giảm chi phí nhờ hệ thống nhựa trên tàu

GF Piping Systems đã là đối tác của ngành công nghiệp hàng hải toàn cầu trong hơn 20 năm, chuyên cung cấp các hệ thống đường ống nhựa nhẹ và không ăn mòn để xử lý và phân phối nước, xử lý nước đục và đen, và làm mát. Chúng giảm trọng lượng vỏ và rủi ro về vệ sinh, tăng sự an toàn cho hành khách và phi hành đoàn cũng như tăng hiệu quả trên tàu

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building