ProSite från GF Piping Systems är den digitala logistiklösningen som reducerar den adminisrativa insatsen för beställning, ombeställning och bokföring av rörsystemets komponenter. Det förenklar lagerhanteringen för installationsprojekt, reducerar kostnaderna för arbetskraft och relaterade kostnader, stöttar ditt team och projektets konstruktionsprocess från starten för att säkerställa att en hållbar och effektiv lösning uppnås.

value-bar-icon-5 Avsluta projekt i rätt tid

Slutför projekt i rätt tid genom att eliminera situationer med "slut i lager". Undvik att mänskliga fel byggs upp med hastighet och effektivitet.

value-bar-icon-6 Ekonomisk

Använd mindre lagerutrymme tack vare en optimal lageromsättningstakt med automatiserad just-in-timelagerhantering. Avsevärt minskade kostnader för administration och frakt.

value-bar-icon-2 Fullt spårbart och transparent

Få en översikt över dina plocklistor och orderböcker när som helst med en digital plattform som tillhandahåller alla siffror på en gång.

value-bar-icon-1 Felsäker funktion

Håll alltid både stapelmaterial samt anpassade stycken i lager i exakt det antal som du behöver utan överflöd eller brist.

 

Hur ProSite kan stötta dig

Projektledare möter regelbundet situationen med tomma lager, med ledtider från distributörer som orsakar förseningar och extra kostnader för projekt som redan är under tidspress. Den tråkiga administrativa uppgiften att hålla jämna steg med lagerantalet och utveckla ett prognosschema förbrukar mycket arbete. Mänskliga fel är nästan oundvikliga när det gäller att inventera lager och uppskatta framtida efterfrågan med stora, komplicerade excelblad. Resultaten är missade ombeställningspunkter, dödlager, lageravskrivningar och ineffektiv kapitalhantering, vilket ökar kostnaderna och projekttiden.

ProSite är ett digitalt system för att underlätta spårning av lagernivåer, order och leveranser. Denna lagerhanteringsplattform hjälper dig att enkelt registrera och spåra ditt lager kontinuerligt. Ha alltid det nödvändiga lagret till hands medan du frigör kapital för högre effektivitet, lägre kostnader och undviker förseningar. Du kan förvänta dig leveranser i tid, mindre pappersarbete och en tillförlitlig databas, vilket ger en ökad transparens.

Digital instrumentpanel - en överblick

Håll allt enkelt och snabbt under kontroll med en digital plattform som ger alla siffror i en överblickbild. Håll en översikt över dina listor och orderböcker utan okända faktorer. Administrativa uppgifter görs enkla: få snabb tillgång till och slutför fakturering samt samla in data för spårbarhet och transparens. Instrumentpanelen spårar din lagerrörelse över alla kanaler, och när dina lager når ombeställningspunkten kommer den att uppmana dig att placera en ny inköpsorder så att du kan fokusera dina ansträngningar på andra uppgifter.

Fungerar med den enhet du föredrar

Använd den enhet du väljer för att organisera och registrera ditt lager. Med hjälp av mobiltelefonen, surfplattan eller skanningsenheten och etikettskrivaren du är van att arbeta med, märka och skanna dina produkter för att få en helt digitaliserad lagerbokföring. Om du inte har en skanner / skrivarenhet kan GF Piping Systems förse dig med nödvändig utrustning. Märk ditt lager efter kategori för ett perfekt organiserat lager. Förbättrad lagernoggrannhet och enkel implementering av grundläggande teknik - en enkel förändring för en stor effekt.

Fullt kompatibel i alla lägen

ProSite är kompatibelt med alla situationer och företag: från byggplatslager till distributionscenter hjälper ProSite till att optimera och spara kostnader i alla situationer. Varje kombination av produkttillverkare, grossist, återförsäljare och kundkonstellation är möjlig. Integrera alla komponenter i din supply chain för rörsystem för att förbättra lagernoggrannhet, hastighet och kostnad, oavsett produkttyp eller tillverkare. ProSite erbjuder anpassningsbara datavyer baserat på kunder och din egen interna process.

Läs mer

Referensfall: Chemical Support Systems (CSS) Ltd.

Chemical Support Systems (CSS) Ltd., en väletablerad tillverkare av kemisk doseringsutrustning baserad i Winsford, Storbritannien, kunde minska sin totala produktionstid och kostnad genom att använda en logistikplattform för lagerhantering. Med ProSite från GF Piping System drar företaget nu nytta av fullständig transparens för hela lagersaldot.

Fler lösningar

Relaterade system