Trykk-/temperaturdiagram

Temperatur/Trykk diagram: Hvordan finne riktig rørsystem

Materiale, driftstemperatur og trykk er avgjørende for valg av riktig rørsystem. Dette beregningsverktøyet hjelper deg med å kombinere parametrene riktig og finne det optimale systemet. 

  • Velg først bruksområdet: vann, gass eller industri eller annet medium. 
  • Angi deretter enhetene for temperatur og trykk (°C og bar eller °F og psi) og ønsket materiale. Du kan enten etablere eller fjerne avhengigheten mellom trykk og temperaturverdi.
  • Angi deretter temperaturen på mediet, arbeidstrykket og ønsket levetid.

Som resultat vises designfaktoren for materialet i parametrene, og i grafen ser du en oversikt over temperaturen og trykket som det valgte materialet kan brukes til, samt din egen inngang for sammenligning.

Hvis du har valgt flere materialer, kan du også vise trykk / temperaturkurven enkeltvis ved å klikke på det aktuelle materialet under grafen. Du kan printe ut resultatene eller sende dem via e-post.

Kontakt

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building