Diagram ciśnienia/temperatury

Wykres temperatury / ciśnienia: jak znaleźć właściwy system

Materiał, temperatura robocza i ciśnienie to czynniki kluczowe przy wyborze właściwego systemu rurowego. Ten kalkulator pomoże Ci odpowiednio dobrać parametry i znaleźć optymalny system. 

  • Najpierw wybierz zastosowanie: woda, gaz, ciecze procesowe lub inne medium. 
  • Wybierz jednostki temperatury i ciśnienia (°C i bar lub °F i psi) oraz żądany materiał. Możesz też włączyć lub wyłączyć zależność między temperaturą a ciśnieniem.
  • Następnie wprowadź temperaturę medium, ciśnienie robocze i zakładany czas eksploatacji.

W części z parametrami kalkulator wyświetli współczynnik projektowy materiału, zaś na wykresie zostaną wskazane maksymalne wartości temperatury i ciśnienia, do których dany materiał może być stosowany. Dla porównania możesz też wprowadzić własne dane wejściowe.

W przypadku wybrania kilku materiałów możesz przełączać pomiędzy poszczególnymi diagramami temperatury/ciśnienia, klikając przyciski materiałów znajdujące się pod wykresem. Uzyskane wyniki można wydrukować lub przesłać pocztą elektroniczną.

Kontakt

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

GF logo on the headquarters building