Maailman elämänlankojen rakentamista

GF Piping Systems on johtava virtausratkaisujen toimittaja kaikkialla maailmassa. Me mahdollistamme nesteiden turvallisen ja kestävän siirron paikasta toiseen. Alan johtavana yrityksenä kaikkea toimintaamme ohjaa pyrkimys ylläpitää nykyistä kestävyystasoa. Pyrimme kohti tätä tavoitetta digitalisoinnin mahdollistamien innovaatioiden ja ratkaisujen avulla. Teemme myös merkittäviä investointeja yrityskulttuuriin, joka perustuu hyvään suorituskykyyn, oppimiseen sekä toisista huolehtimiseen.

Me yhdistämme resurssit, tekniikan sekä ihmiset – ja mahdollistamme siten sellaiset positiiviset muutokset, jotka voivat johtaa meille kaikille parempaan tulevaisuuteen. Olemme kehittäneet älykkäitä tuotteita ja ratkaisuja jokaiseen virtaussovellukseen – niiden ansiosta olet yhä enemmässä määrin yhteydessä ympäröivään maailmaan, sillä ne varmistavat maailman nestevarantojen turvallisen varastoinnin ja liikuttelun.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Esittelemme tässä joitakin esimerkkejä siitä, miten GF Piping Systems luo elinikäisiä yhteyksiä:

 

Laskuttamaton vesi

Huippuluokan paineenhallintatekniikat – joita esim. NeoFlow-paineenalennusventtiilit edustavat - ja pitkäikäiset ruostumattomat polyeteenimuoviratkaisut (PE) - kuten ELGEF Plus – voivat auttaa vesilaitoksia ja vesijohtoputkistoista vastaavia tahoja vähentämään niitä maailmanlaajuisia juomavesimenetyksiä, joita alati ikääntyvässä infrastruktuurissa esiintyvät putkivuodot nykyään aiheuttavat. Me vähennämme tuottamattoman veden merkitystä estämällä ylipaineen putkistossa (ja saavutamme samalla vakaan virtauskapasiteetin), testaamalla putkiliitosten tiiviyden ainutlaatuisen materiaalia rikkomattoman ultraäänimittausjärjestelmämme avulla sekä vähentämällä korroosioongelmia kehittyneiden muoviratkaisujemme avulla. Kaikki nämä meidän kehittämät uraauurtavat teknologiat voivat – yhdessä tai erikseen käytettyinä – auttaa pienentämään laskuttamattoman veden aiheuttamia häviöitä. Näiden vuosittaisten häviöiden arvioidaan yhteenlaskettuna maailmanlaajuisesti olevan 39 miljardin Yhdysvaltain dollarin tasolla.

 

Puhdasta ja hygieenistä juomavettä

GF Piping Systems on keskittynyt vesijohtoputkistojen välityksellä leviävän Legionella-taudin torjuntaan sekä varmistamaan, että vesijohtoputkistot täyttävät kaikkein tiukimmat hygieniavaatimukset. GF Piping Systemin kehittämä ja valmistama Hycleen Automation System on huippunykyaikainen vedenkierron ohjausjärjestelmä joka varmistaa, että veden lämpötila ja -vaihtuvuus koko ajan pysyy samalla tasolla kaikkialla putkistossa. Putkiston eri haarojen automaattisen tasapainotuksen ja huuhtelun avulla varmistetaan, ettei Legionella-bakteerien kasvustoa pääse kehittymään. Hycleen Automation Systemjärjestelmä on helppo asentaa ja käyttää, joten hydraulisen tasapainotuksen mahdollistamat säästöt toteutuvat myös käytännössä.

 

Tehokasta jäähdytystä

Maailman väestömäärän odotetaan vuoteen 2050 mennessä nousevan lähelle 10 miljardia ihmistä - ja kaksi kolmasosaa väestöstä tulee tuolloin asumaan kaupungeissa. Kestävät kaupunkikonseptit ovat siksi avainasemassa, kun pyritään vastaamaan tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin. Esieristetty COOL-FIT 4.0 -putkistojärjestelmä antaa asiakkaille mahdollisuuden työskennellä todella tehokkaasti, samalla kun se laskee huolto- ja käyttökustannuksia. Otetaan esimerkki: Elintarvikkeiden kylmäsäilytykseen tarkoitetussa varastotilassa käytetään 1'500 metriä putkistoa jäähdytysjärjestelmän kylmän veden kuljetukseen. COOL-FIT vapauttaa tässä tapauksessa tuotantovaiheen ja käytön aikana n. 100 tonnia vähemmän hiilidioksidia (C02) kuin vastaava metalliputkisto. Tämän säästön ympäristövaikutus vastaa 446'000 kilometrin ajomatkaa tavallisella henkilöautolla.

 

Prosessiautomaatioratkaisuja vedenkäsittelyjärjestelmiin.

Georg Fischerin ainutlaatuisen ja kehityksen suuntaa osoittavan prosessiautomaatioteknologian ansiosta meidän vedenkäsittelyjärjestelmiämme käyttävät asiakkaat voivat käyttää järjestelmissään suljettua ohjaussilmukkaa. Tämäntyyppinen mittaus- ja ohjausjärjestelmä tarjoaa järjestelmä- ja prosessitietoja, jonka perusteella asiakkaat voivat optimoida sovelluksensa täydellisesti. Pneumaattisten ja sähköisten toimilaitteiden ansiosta henkilökunta voi tehokkaammin muokata järjestelmän toimintaa. Tämä nostaa laadunvalvonnan tasoa. Toimintasi erinomaista laatutasoa nostavat myös maailman johtavat venttiilit, liittimet ja liitäntämenetelmät.

 

Suorituskykyisiä huippumateriaaleja teollisuuden tärkeimmille toimialoille

Koko 219-vuotisen historiamme ajan olemme pyrkineet siihen, että tulisimme joka päivä yhä paremmiksi. Kun siirrymme jollekin uudelle toimialalle, keskitymme ensisijaisesti tarjoamaan luovia ratkaisuja, jotka merkitsevät joitakin parannuksia aiempaan. Oli sitten kyse ratkaisujen kehittämisestä kaikkiin niihin rutkasti energiaa vaativiin jäähdytysprosesseihin, joita tarvitaan aina vaan lisääntyviin ja kasvaviin palvelinkeskuksiin, kevyempien ja pitkäikäisempien ratkaisujen kehittämisestä laivateollisuuden tarpeisiin (jotta alusten CO2-päästöjä ja polttoaineenkulutusta saataisiin vähennettyä ja kuormauskapasiteettia lisättyä) tai optimaalisen turvallisuuden tarjoavien kaksikerrosputkista koostuvien putkistojärjestelmien kehittämisestä korkean riskin sisältävien ja erityisen vaativien kemiallisten prosessien tarpeisiin kemianteollisuudessa, mikroelektroniikkateollisuudessa tai elintarvike- ja panimoteollisuudessa – GF Piping Systems suojaa ja säilyttää sen, mikä on arvokasta.

 

Georg Fischer - faktat ja numerotiedot

Perustettu: vuonna 1802 Sveitsissä (Georg Fischer AG)

Omat toimipisteet: 31 eri maassa

Liikevaihto: 1.708 miljardia Sveitsin frangia (vuonna 2020) – n. 1.546 miljardia euroa

Henkilöstömäärä: 6'893 (vuonna 2020)

 

Muovi tarjoaa luotettavuutta ja kustannussäästöjä

GF Piping Systemsin muoviputkistojärjestelmät ovat ruostumattomia ja niiden osia ei tarvitse lainkaan uusia järjestelmän koko käyttöiän aikana. Ne lisäävät siksi omalta osaltaan koko laitoksen luotettavuutta ja vähentävät samalla sekä huoltokustannuksia että henkilöstövaatimuksia. Ne soveltuvat erinomaisesti sovelluksiin joihin liittyy juomavettä, viemärivettä, jäähdytysnesteitä, happoja, kyllästettyä suolavettä, muita kemikaaleja tai hankaavia yhdisteitä. Koska muoviputkistot painavat jopa 60 prosenttia vähemmän kuin vastaavanlaiset metallivalmisteiset järjestelmät, niiden staattiset vaatimukset ovat alhaisemmat ja niiden kuljettaminen on helpompaa. Innovatiiviset liitäntämenetelmät – kuten liimaus tai hitsaus liittimiin integroitujen sähköhitsausvastusten avulla - mahdollistavat lisäksi muoviputkistojen asentamisen jopa 50 % muita vaihtoehtoja nopeammin. Muovimateriaaleista valmistettujen putkistojen pieni hiilidioksidijalanjälki, energiatehokkuus ja kierrätettävyys ovat lisäksi keskeisiä ominaisuuksia, kun putkistojärjestelmien ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään.

 

 

Kaikki tarvittava täydellisiä järjestelmäratkaisuja varten

Muovimateriaalit ovat huoltovapaita

Muovista valmistetut putkistojärjestelmät ovat huoltovapaita, kevyitä ja erittäin kestäviä. Ne auttavat pienentämään korjaus- ja kokonaiskustannuksia ja soveltuvat niin juomaveden, hankaavien ja syövyttävien nesteiden kuin kaasujenkin kuljettamiseen.

Täydellisiä järjestelmäratkaisuja

GF Piping Systemsin tuotevalikoimaan kuuluu yli 60'000 tuotetta, joten voimme todellakin tarjota täydellisiä järjestelmäratkaisuja. Voimme lisäksi myös valmistaa erikoisosia ja erikoissarjoja mittatilaustyönä. Asiakkaat hyötyvät siitä, että he saavat täydellisesti räätälöityjä kokonaisratkaisuja yhdeltä ainoalta toimittajalta.

Paikallinen tuki

GF Piping Systemsilla on omat myyntiyhtiöt 31 eri maassa. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme aina asiakkaidemme rinnalla. Tuotantolaitoksemme 36 eri paikkakunnalla Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa takaavat tuotteiden riittävän saatavuuden sekä nopean ja luotettavan toimituksen.

Erikoisratkaisuja projektin kaikissa vaiheissa

GF Piping Systems tukee asiakkaitaan projektin kaikissa vaiheissa – oli sitten kyse ensisiirtymisestä metallista muoviin tai jo olemassa olevan muovirakenteisen putkistojärjestelmän laajentamisesta tai muokkaamisesta / päivittämisestä. Asiakkaat saavat täyden hyödyn siitä kokemuksesta, jonka me olemme muoviputkistoista ja erilaisista järjestelmäsovelluksista 60 vuoden aikana 100 maasta keränneet. GF Piping Systems tukee erilaisten erikoisratkaisujen myötä huippulaatuisten muovirakenteisten putkistojärjestelmien suunnittelu- ja asennustyötä siten, että omistajat ja suunnittelijat voivat ilman keskeytyksiä keskittyä omaan päivittäiseen liiketoimintaansa. GF Piping Systems on läsnä projektin kaikissa vaiheissa, suunnitteluvaiheesta asennusvaiheeseen ja käytössä olevan putkistojärjestelmän huoltoon asti.

Kumppanisi toimintojen digitoinnissa

Edistyneiden automaatio- ja digitointiratkaisujensa avulla GF Piping Systems voi tarjota asiakkailleen aivan uusia mahdollisuuksia: asiakkaat voivat optimoida omat sovelluksensa ja myös päästä helpommin käsiksi sovellusten järjestelmätietoihin. Digitaaliset työkalut, kuten eri materiaalien kemiallista kestävyyttä käsittelevä työkalu, ovat asiakkaiden tukena projektin kaikissa vaiheissa.

Georg Fischer AB, Vantaa

Äyritie 12a

01510 Vantaa

Suomi

GFPS_R9021_aDLtxMBSsn.jpeg