Forbindelser for livet

GF Piping Systems er den ledende leverandøren av flowløsninger over hele verden. Vi muliggjør sikker og bærekraftig transport av væsker. Vår virksomhet er drevet av å opprettholde bransjeledende bærekrafts-nivåer, innovasjon gjennom digitale løsninger og investering i en kultur bygget på ytelse, læring og omsorg.

Vi kobler sammen ressurser, teknologi og mennesker, og muliggjør positive endringer for en bedre fremtid sammen. Å lage intelligente produkter og løsninger for alle flowløsninger gjør verden mer sammenkoblet og sørger for en sikker bevaring og transport av globale væskeressurser.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Her er noen eksempler på hvordan GF Piping Systems lager forbindelser for livet:

Ikke rennende vann

Toppmoderne trykkontroll-teknologier som NeoFlow PRV og det langvarige korrosjonsfrie plastrørsystemet i Polyetylen (PE) som ELGEF Plus, kan hjelpe drikkevann leverandører med å redusere det verdensomspennende tapet av drikkevann på grunn av lekkasjer i gammel infrastruktur. Vi reduserer det tapte 'ikke rennende vannet' ved å forhindre at rør blir overtrykt samtidig som vi sørger for en stabil flow kapasitet. Dette ved å teste rørskjøter ved hjelp av vår unike Ultrasonic Non-Destructive-Testing (NDT) løsning og ved å redusere korrosjon med våre plastløsninger. Enten i kombinasjon eller individuelt, understreker dette hvordan GFs banebrytende teknologi kan bidra til å redusere de anslåtte 39 milliarder dollar 'ikke rennende vann' som går tapt hvert år.

Hygiene for drikkevann

GF Piping Systems er fokusert på å takle vannbårne legionella sykdommer og sikre at drikkevannsinstallasjoner følger de høyeste hygienestandardene. Hycleen Automation System, utviklet og produsert av GF Piping Systems, er et toppmoderne sirkulasjonskontrollsystem som sørger for jevnt høye temperaturer og vannutveksling i ledningsnettet, som forhindrer Legionella angrep takket være hydraulisk balansering og automatisk spyling. Dette systemet er enkelt å installere og bruke, noe som gir energibesparelser på grunn av automatisk hydraulisk balansering.

Effektiv kjøling

 Det forventes at verdens befolkning vil nå nærmere 10 milliarder mennesker innen 2050, hvor to tredjedeler av verdens befolkning vil bo i byer. Derfor vil bærekraftige urbane konsepter være nøkkelen til å møte fremtidens miljøutfordringer. Det preisolerte rørsystemet COOL-FIT 4.0 gjør det mulig for kunder å arbeide med høy effektivitet og samtidig redusere vedlikeholds- og driftskostnader. For eksempel bruker et kjølelager for matvarer 1 500 meter rør for å transportere kaldt vann til kjølesystemet. COOL-FIT frigjør omtrent 100 tonn mindre CO2 enn et metallrørsystem under produksjon og drift. Denne besparelsen tilsvarer en reise på 446'000 kilometer med bil.

Prosessautomasjons-løsninger for vannbehandling

GFs ledende prosessautomasjons- løsninger sikrer at våre kunder innen vannbehandling er i stand til å lukke kontrollsløyfen. Måle- og kontrollteknologi  sørger for system- og prosessdata som gir kunder mulighet til å optimalisere applikasjonene sine. Pneumatiske og elektriske aktuatorer tillater en mer effektiv plassering av ansatte og en høyere grad av prosess- og kvalitetskontroll.
Våre verdensledende ventiler, rørdeler og sammenføyningsteknologier gir garantert din virksomhet et fortrinn.

Høy-kvalitets materialer for viktige næringer

Gjennom vår 222 årige historie har formålet vårt vært å bli bedre hver dag. Med hver nye bransje vi betjener, fokuserer vi på kreative løsninger som forbedrer det som var før. Enten det er å skape løsninger for den ellers energiintensive kjøleprosessen for det økende antall datasentre, utvikle løsninger som er lettere og med lengre levetid for å gjøre det mulig for den marine industrien å redusere CO2-nivået og drivstofforbruket samtidig som det øker lastekapasiteten, eller å utvikle et dobbelt rørsystem som gir optimal sikkerhet for høyrisiko og svært krevende applikasjoner innen kjemisk prosess, mikroelektronikk og næringsmiddelindustrien.
GF Piping Systems beskytter og bevarer det som er verdifullt.

Fakta og tall

  • Etablert: 1802 (Georg Fischer AG) i Sveits
  • Lokasjoner: 33 land med egne salgskontorer
  • Omsetning: 2,1 milliarder sveitsiske francs (2023) 
  • Ansatte: 8798 (2023)

Pålitelighet og kostnadsbesparelser med plast

Plastrørsystemene fra GF Piping Systems er ikke etsende og behøver ikke skiftes ut gjennom hele systemets levetid. Dette bidrar til systemets økte pålitelighet mens de senker vedlikeholdskostnader og personal behov. De er meget egnet for applikasjoner som involverer drikke- og avløpsvann, kjølevæsker, syrer, utvasking og andre kjemikalier, samt slipende forbindelser. Veier opptil 60 prosent mindre enn metallrørsystemer, de har lavere statiske krav og er lettere å transportere. Innovative skjøteteknologier som liming eller elektrosveising gjør at de kan installeres opptil 50 prosent raskere. Dessuten er deres lave karbondioksidavtrykk, energieffektivitet og resirkulerbarhet avgjørende for å redusere miljøpåvirkningen.

Alt for komplette systemløsninger

Vedlikeholdsfri plast

Rørsystemer av plast er vedlikeholdsfrie, lette og veldig holdbare. De hjelper til med å redusere reparasjons- og totalkostnader og er egnet for transport av drikkevann, slipende og aggressive væsker og gass.

Komplette systemløsninger

Med mer enn 60.000 produkter kan GF Piping Systems tilby komplette systemløsninger. I tillegg er spesialtilpassede rørdeler og spesialserier også mulig. Kunder drar nytte av perfekt matchede løsninger fra en enkelt leverandør.

Lokal støtte

GF Piping Systems har egne salgsselskaper i 31 land, noe som betyr at vi alltid er ved kundenes side. Våre produksjonsanlegg på 36 steder i Amerika, Europa og Asia sørger for overlegen tilgjengelighet med rask og pålitelig levering.

Spesialiserte løsninger i alle prosjektets faser

GF Piping Systems støtter sine kunder både ved det første bytte fra metall til plast og ettermontering - på tvers av alle prosjektes faser. De drar nytte av mer enn 60 års erfaring innen plastsystemer og applikasjonskunnskap fra 100 land. Med spesialiserte løsninger sørger GF Piping Systems for design og installasjon av moderne plastrørsystemer, slik at eiere og planleggere kan konsentrere seg om sin daglige virksomhet uten forstyrrelser. GF Piping Systems er til stede i hvert trinn, fra designfasen til installasjon og vedlikehold

Partner med digitalisering

Med sine avanserte automatiserings- og digitaliseringsløsninger gir GF Piping Systems sine kunder en mulighet til å optimalisere applikasjonene sine og få lettere tilgang til systemdataene sine. GF Piping Systems digitale verktøy for kjemisk motstand støtter kundene i alle faser av prosjektet.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building