Rør i rør

Rør i rør gir optimal sikkerhet ved bruksområder med høy risiko og ved krevende bruksområder Rør i rør systemet forhindrer lekkasje av farlige materialer og beskytter mennesker, miljøet og produksjonsutstyr. Systemet omfatter også visuelle eller automatiserte lekkasjeovervåkningssystemer.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building