8900 Multi-Parameter Controller er beregnet på bruk på feltet med en brukerdefinert kombinasjon av innganger, utganger og reléer ved hjelp av modulære kort som er enkle å installere i baseenheten. GF-sendere og -kontrollere støtter GF Signet Flow, pH / ORP, konduktivitet/motstand, saltholdighet, temperatur, trykk, nivå, oppløst oksygen og enheter som overfører et 4 til 20 mA signal ved bruk av 8058 iGo® Signal Converter. 

Flere sensortyper i ett instrument

Sensortypene som støttes omfatter GF Signet Flow, pH / ORP, konduktivitet/motstand, saltholdighet, temperatur, trykk, nivå og oppløst oksygen.

Valggrie moduler for ytterligere kapasiteter

Fullstendig fleksible innkoblingsmoduler gjør at enheten kan tilpasse seg skiftende kundebehov. De valgfrie modulene omfatter den nye Modbus, samt relé, direkte konduktivitet/motstand, H COMM, batch, 4 til 20 mA utgang, enkelt- og dobbeltkanal med direkte konduktivitet/motstand og Modbus-moduler. Kontrollerne tillater ekstra lange kabellengder og enkel kabling.

Kompatible med alle GF Signet-sensorer

Allsidighet er garantert takket være multiparameterstøtten som tilbys for den komplette serien med GF Signet Flow- og analytiske sensorer, samt andre enheter med en 4 til 20 mA strømsløyfeutgang når du bruker GF Signet iGo-modulen.

Konfigurerbart display

Det intuitive, brukervennlige grensesnittet lyser opp målingsavledningene samtidig via det store displayet.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge