gfps-image-hero-banner-transmitter.jpg

Transmitter og klartekstdisplay

GF SmartPro transmitter og Multi Parameter klartekstdiasplay er tilgjengelige for prosessene dine: 9900 er en 1-kanals transmitter som er tilgjengelig for vegg- eller feltmontering, mens 9950 er en 2-kanalers klartekstdisplay som støtter to sensorer av samme eller forskjellig type i ett instrument.

Styringsinstrumentene 9900 og 9950-X for flere parametre leveres spesialtilpasset med en brukerspesifisert kombinasjon av innganger, utganger og releer i form av moduler som på en enkel måte installeres i grunnmodulen. GF sendere og styringsinstrumenter støtter sensorer for GF-strømning, pH/ORP, konduktivitet/resistivitet, salinitet, temperatur, trykk, nivå, oppløst oksygen og enheter som sender et 4 til 20 mA signal med bruk av 8058 iGo® énkanals omformer.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building