Styringsinstrumentene 9900 og 9950-X for flere parametre leveres spesialtilpasset med en brukerspesifisert kombinasjon av innganger, utganger og releer i form av moduler som på en enkel måte installeres i grunnmodulen. GF sendere og styringsinstrumenter støtter sensorer for GF-strømning, pH/ORP, konduktivitet/resistivitet, salinitet, temperatur, trykk, nivå, oppløst oksygen og enheter som sender et 4 til 20 mA signal med bruk av 8058 iGo® énkanals omformer.

Flere sensortyper i ett instrument

Sensortypene som støttes omfatter GF Flow, pH / ORP, konduktivitet/motstand, saltholdighet, temperatur, trykk, nivå og oppløst oksygen.

Valggrie moduler for ytterligere kapasiteter

Fullstendig fleksible innkoblingsmoduler gjør at enheten kan tilpasse seg skiftende kundebehov. De valgfrie modulene omfatter den nye Modbus, samt relé, direkte konduktivitet/motstand, H COMM, batch, 4 til 20 mA utgang, enkelt- og dobbeltkanal med direkte konduktivitet/motstand og Modbus-moduler. Kontrollerne tillater ekstra lange kabellengder og enkel kabling.

Kompatible med alle GF sensorer

Allsidighet er garantert takket være multiparameterstøtten som tilbys for den komplette serien med GF Flow- og analytiske sensorer, samt andre enheter med en 4 til 20 mA strømsløyfeutgang når du bruker GF iGo-modulen.

Konfigurerbart display

Det intuitive, brukervennlige grensesnittet lyser opp målingsavledningene samtidig via det store displayet.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building