Konduktivitet / motstand

GF Signet konduktivitets-/resistivitetssensorer er designet for å gi allsidig installasjon og nøyaktig registrering over et bredt dynamisk område.

GF Signet konduktivitets-/resistivitetselektroder er egnet for en rekke bruksområder, alt fra kvalitetsovervåkning av ultrarent vann til svake syrer og baser.

Georg Fischer Signet LLC, Irwindale, CA

5462 North Irwindale Avenue

91706 Irwindale

USA

GF logo on the headquarters building