Kjølig - verktøy

COOLING calculation cool: Calculating important piping system parameters

Kalkuleringsverktøyet COOLING gjør at du kan beregne alle parametere for rørsystemer som er viktige for kjøling, for eksempel trykktap, varmetap, sammentrekning og temperaturfall. Kalkuleringsverktøyet COOLING hjelper deg med alle nøedvendige tekniske beregninger: 

  • Angi først den nødvendige trykkenheten og ditt foretrukne enhetssystem. Valgene står henholdsvis mellom bar eller kPa, ISO eller ASTM. 
  • Angi så de påkrevde systemparametrene, dvs rørsystem, væske, flyttemperatur, omgivelsestemperatur og vindhastighet. 
  • Klikk “Kalkuler” for å få de nødvendige resultatene. For å starte på en ny beregning, klikk først på "Tøm".

Du kan deretter skrive ut de beregnede resultatene ved å klikke på “Skriv ut”.

Get full access!

Kontakt

Rebecca Mahler

Product Manager COOL-FIT

Georg Fischer Piping Systems AG

Ebnatstrasse 111

8201 Schaffhausen

Sveits