Bærekraft

GF Piping Systems forplikter seg til å muliggjøre sikker og bærekraftig transport av vann, gass og kjemikalier. Bare ved å vurdere behovene til alle nøkkelinteressenter kan selskapet, planeten og samfunnet for øvrig trives på lang sikt. Finn ut mer om vårt bidrag til bærekraftig utvikling nedenfor.

Bærekraftstrategi

Vårt bærekraftsrammeverk 2025 består av tre fokusområder med langsiktige ambisjoner og mål som dekker økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter. De inkluderer et vitenskapsbasert mål (SBT) for å redusere CO₂ utslipp med 21 % innen 2025. Rammeverket er fullt integrert i GF-strategien 2025.

Product
portfolio

Innovate products and solutions for a sustainable lifecycle

Product portfolio

70% of sales with social or environmental benefits

Innovation

100% of innovations in products and solutions deliver sustainability improvements
Good Health and Well-being
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Industry, Innovation and Infrastructure
Sustainable Cities and Communities
Climate Action

Climate
& resources

Decouple resource consumption from growth

SBT CO2e emissions

Reduce absolute scope 1 and 2 CO2e emissions by 30% by 2026

Reduce scope 3 CO2e emissions by 34.6% per tonne of processed material and use of sold products by 2030

Water

Reduce water intensity by 20% in high-stress areas

Waste

Reduce waste intensity by 20% sent to landfill or incineration

Supply chain

Perform sustainability assessments for 80% of procurement spend
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Partnerships for the Goals

People
& well-being

Pursue a diverse, engaging and safe work place

Diversity and inclusion

25% of newly appointed managers are women

Employee engagement

At least 80% recommend GF as an employer of choice

Health and safety

Reduce accident rate by 30%
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Decent Work & Economic Growth


GF, Thema Easy Flow, Wasserwerk Birkenfeld, 26.08.21. Foto: Andreas Reeg Photography, mail@andreasreeg.com, www.andreasreeg.com, phone +49 171 544 92 47.

Innovasjoner

Bærekraftig innovasjon

Gjennom hele innovasjonsprosessen bruker GF Piping Systems en bærekraftsvurdering for å evaluere og kontinuerlig forbedre bærekraftsprofilen til alle prosjekter.

Dette inkluderer å vurdere deres potensial for sirkulær økonomi. Videre, evaluerer vi nye, mer sirkulære forretningsmodeller og driver allerede en utleieavdeling maskiner og verktøy som er tilgjengelig for våre kunder.

Sertifiseringer

Flere av våre produkter hjelper kunder med å oppfylle krav til byggestandarder og sertifiseringer som LEED, BREEAM, DGNB og Minergie.

Produktkonsekvensvurderinger

GF Piping Systems beregner og støtter beregningen av livssyklusvurderinger (LCA) og miljøproduktdeklarasjoner (EPDs) for å vurdere miljøpåvirkningen av produkter og løsninger gjennom deres livssyklus. Finn studiene her.

Produkthøydepunkter

Sjekk ut noen av våre produkthøydepunkter:

Finn ut mer om hvordan vi takler fremtidige bærekraftsutfordringer her.

finger pointing

Innkjøp

Bio-baserte materialer

Vi har lansert våre første produkter med opptil 20 % bio-basert PVC hentet fra tallolje, et biprodukt fra sulfatprosessen ved produksjon av papirmasse. Ytterligere produkter og polymergrupper vil følge.

Finn ut mer om våre biotilskrevet PVC-produkter her.

Konfliktmineraler

Utvinning av visse råvarer, særlig tantal, tinn, wolfram og gull, kjent som konfliktmineraler, innebærer potensielle sosiale og miljømessige risikoer. Av denne grunn følger GF Piping Systems anbefalingene fra Responsible Minerals Initiative (RMI). Ved regelmessig å avsløre gjennomsiktig informasjon om mineralforsyningskjeden vår og oppmuntre leverandørene våre til å gjøre det samme, fremmer vi ansvarlig innkjøp av mineraler globalt.

Forsyningskjede-samarbeid

GF Piping Systems bruker leverandørens bærekraftsvurderinger og der det er nødvendig, korrigerer handlingsplanene for å redusere CO₂ avtrykket og øke bevisstheten om forsyningskjedeansvar. Der ingen endring er mulig, ser GF Piping Systems etter alternative leverandører.

EcoVadis

EcoVadis er en ledende bærekraftsvurdering som vurderer selskaper innen områdene miljø, etikk, arbeidskraft og menneskerettigheter og bærekraftige anskaffelser. GF Piping Systems vurderer klassefiseringen av sine leverandører og foretar selv en vurdering for å støtte interessenter i å ta informerte valg.

GF Piping Systems, Epe, The Netherlands

Drift

Ledelsessystemer

Virksomheten til GF Piping Systems er sertifisert i henhold til ISO 9001, 14001 og 45001 styringssystem. I tillegg er også et utvalg nettsteder sertifisert i henhold til ISO 50001.

Vitenskapsbasert mål

Utviklet ved å bruke SBTi kriterier og anbefalinger, vil GF's omfangsmål 1 og 2 trekke mot den nyeste klimavitenskapen for å begrense global oppvarming til 1,5°C.  Selv om omfangsmål 3 utslipp er indirekte til GFs virksomhet, vil selskapet sette et intensitetsmål i samarbeid med leverandører og kunder.

Fornybar elektrisitet

Elektrisitet utgjør rundt 50 % av det totale energiforbruket hos GF Piping Systems og er dermed et viktig punkt for å redusere operasjonelle klimagassutslipp. Vi kjøper sertifisert fornybar elektrisitet og produserer vår egen fornybare elektrisitet. I 2021 kom rundt 20 % av den totale elektrisiteten vi forbrukte fra fornybare kilder. Vi vil kontinuerlig øke denne andelen i fremtiden.

Resirkulering

Hvor det er teknisk og økonomisk mulig, resirkulerer GF Piping Systems produksjonsskrot og avfall. Der kvalitet og regulatoriske standarder tillater det, blander vi skrap med nye råvarer for å maksimere ressurseffektiviteten og øke materialverdien. Totalt sett blir mer enn halvparten av avfallet vi genererer resirkulert.

Operasjon Clean Sweep

GF Piping Systems er medlem av Operasjon Clean Sweep. Ved å bli med i dette  initiativet har vi som mål å oppnå null tap av plastpellets ved å dele og implementere beste praksis på tvers av virksomheten vår.

Helse og sikkerhet

Hos GF Piping Systems er sikkerhet en prioritet. Som en del av GF Bærekraftrammeverk 2025 er vi forpliktet til å redusere ulykkesraten med 30 %. Vi vil nå dette målet ved å implementere akkrediterte sikkerhetsstandarder og styringssystemer, samt gjennomføre sikkerhetsopplæring og kampanjer. Vi vil også gjennomføre interne og eksterne sikkerhetsrevisjoner, grundig ulykkesrapportering og dele beste praksis på tvers av produksjonssteder.

Logistics

Logistikk

Distribusjon

Vi samarbeider med transportører for å optimalisere transportruter og leveringsfrekvens. For å administrere transport av våre ferdige produkter sporer vi tonnasje, avstander og transportmåter. Vi tar sikte på å erstatte karbonintensiv transport med alternativer med lavere utslipp og jobber med et reduksjonsmål for CO₂ utslipp for våre utgående transporter.

Pakking

Gjennom hele GF Piping Systems organisasjonen har ulike initiativer blitt implementert og pågår for å redusere miljøpåvirkningen fra emballasje og øke brukervennligheten for kundene.

Video serie - Alt henger sammen

Mer informasjon


Hands protecting globe of green tree on tropical nature summer background, Ecology and Environment concept Hands protecting globe of green tree on tropical nature summer background, Ecology and Environment concept, Hands protecting globe of green tree on tropical nature summer b

Produkt LCA og EPD

Livssyklusvurderinger (LCA) er et vitenskapsbasert verktøy som brukes til å evaluere et produkts miljøytelse over hele livssyklusen. En LCA tjener som et grunnlag for miljøproduktdeklarasjoner (EPD). En EPD er en tredjeparts- verifiserte uttalelser som gir informasjon om miljøytelsen til et produkt eller system.

Bærekraft hos GF

GF er et globalt aktivt og diversifisert industrikonsern. Vi overholder fullt ut alle relevante lover og forskrifter i jurisdiksjonene til virksomheten og opprettholder alle relevante internasjonale standarder.

GF Sustainability Report 2023

GFs omfattende bærekraftsrapport inneholder nøkkeltall, en oversikt over fremdriften for bærekraftsrammeverket 2025 samt høydepunkter fra ESG- og produktporteføljen.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building