Personvernerklæring

1. Omfang

Georg Fischer Ltd., inkorporert i Sveits under firmanummer CHE ‑ 108.778.486, og dets tilknyttede selskaper (sammen "GF") anser personvernet og sikkerheten til personopplysninger som en veldig viktig sak.

Disse elektroniske retningslinjene for personvern og informasjonskapsler ("Policy") gjelder bruk av nettsteder og applikasjoner til GF ("GF Websites"). GFs nettsteder gir informasjon om GF, dets produkter og tjenester, transportmuligheter og informasjon for investorer.

GF behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover. "Personopplysninger" betyr all informasjon som identifiserer eller med rimelighet kan brukes til å identifisere deg. Retningslinjene beskriver typen personopplysninger som samles inn av GF når du bruker GF-nettstedene og / eller tjenestene som GF-nettstedene tilbyr, samt hvordan og til hvilke formål GF samler inn og kan videre behandle, bruke, dele og avsløre disse personopplysningene. . Videre angir de rettighetene du har i forhold til slike personopplysninger.

Disse retningslinjene er ikke nødvendigvis en omfattende beskrivelse av databehandlingen i GF. Andre erklæringer om databeskyttelse eller lignende dokumenter kan gjelde spesifikke omstendigheter.

Ved å bruke nettstedene til GF erkjenner du at personopplysningene dine kan behandles som angitt her, og du samtykker i bruk av informasjonskapsler og andre metoder for identifikasjon og lokal lagring i samsvar med disse retningslinjene. Hvis du ikke samtykker i disse retningslinjene, så ikke fortsett å bruke nettstedene til GF.  Hvis du ikke samtykker i bruken av informasjonskapsler, må du stille inn nettleserinnstillingene i samsvar med dette eller ikke bruke nettstedene til GF.

2. Kontroller, Datasikkerhets-ansvarlig

Med mindre GF har informert deg om noe annet i enkelte tilfeller (f.eks. I henhold til vilkårene for bruk eller annen informasjon for en bestemt tjeneste levert av nettstedene til GF), er det Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen, Sveits som har kontroll over behandlingen av personopplysningene dine via nettstedene til GF. I de tilfeller der et tilknyttet selskap av Georg Fischer Ltd. kommuniserer med deg på andre måter (f.eks. E-post, brev, telefon, personlig osv.) eller tilbyr tjenester til deg via nettstedene til GF, vil et slikt tilknyttet selskap være den som kontrollerer dine data. Her kan du en liste og kontaktdetaljer over slike GF-tilknyttede selskaper: Om GF.

Enhver forespørsel om detaljert informasjon, kommentarer, krav eller bekymringer knyttet til disse retningslinjene og personvernet kan rettes til databeskyttelsesansvarlig for GF ved hjelp av følgende kontaktdetaljer: via e-post til dataprotection@georgfischer.com eller ved brev til Data Protection Officer, Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen.

3. Type personopplysninger, metoder og formål for behandling

(a)       Forespørslene dine

Hvis du sender inn en forespørsel om tjenester levert av nettstedene til GF (f.eks. nyhetsbrev, invitasjoner til arrangementer, kontoer, lukkede brukergrupper), en kontaktforespørsel, en forespørsel om ytterligere informasjon om GF-produkter og tjenester, en mediehenvendelse, kan du bli spurt å oppgi visse personopplysninger som for- og etternavn, tittel, firma, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv.

Hvis du frivillig oppgir eller gjør tilgjengelig for GF personopplysninger gjennom bruk av GFs nettsteder eller elektronisk på noen måte, f.eks. ved å legge dem inn på et registreringsskjema, ved å registrere deg for et nyhetsbrev, ved å sende en e-post, ved å gi tilbakemeldinger, ved å fylle ut en kundeundersøkelse, ved å delta i en konkurranse, etc., kan GF samle inn og behandle slike personopplysninger for de formålene som er angitt eller fremgår av omstendighetene på innsamlingstidspunktet. Spesielt kan GF behandle personopplysningene dine, ettersom det er nødvendig å administrere forespørselen eller henvendelsen din for å gi deg den forespurte tjenesten eller et passende svar

I tillegg, i tråd med gjeldende lovgivning og der det er hensiktsmessig, kan GF behandle dine personopplysninger til følgende formål som er i GFs legitime interesse, for eksempel (i) å tilby, forbedre og utvikle GFs nettsteder, produkter og tjenester, (ii ) statistiske formål og markedsundersøkelsesformål, (iii) teknisk drift og sikkerhet, (iv) hevde juridiske krav og forsvar i juridiske tvister og offisielle prosedyrer, (v) i samsvar med gjeldende lover og forskrifter eller (vi) andre formål gitt for eller tillatt av lov.

Hvis du har registrert deg for å motta regelmessige oppdateringer fra GF, kan du når som helst velge bort å motta slik kommunikasjon ved å sende en forespørsel til adressene gitt i avsnitt 2 ovenfor. Hvis du velger å holde tilbake personlige data som GF ber om, kan det hende at det ikke er mulig for deg å få tilgang til eller bruke visse deler, tjenester eller funksjoner på GF-nettstedene og at GF kan svare på spørsmålet ditt.

(b)      Loggfiler på server

Når du går inn på nettstedene til GF, samler, registrerer og lagrer webserveren til GF automatisk visse serveropplysninger om tilgangen din, f.eks. Internet Protocol (IP) -adressen til datamaskinen eller mobilenheten som sender forespørselen, filforespørselen din samt dato, klokkeslett og varighet, HTTP-responskoden, sidene til GF-nettstedene du faktisk besøker, nettstedet der du besøker GF-nettsteder fra (henvisnings-URL), type, versjon og språk for nettleseren, operativsystemet som brukes av datamaskinen eller mobilenheten som sender forespørselen, informasjonskapsler som kan identifisere nettleseren din unikt. For mer informasjon om informasjonskapsler, se Seksjon 8 under. Denne informasjonen er ikke analysert på en måte som identifiserer enkeltpersoner. GF samler inn og behandler denne informasjonen på et teknisk nivå for driftsmessige formål for å vise og sikre riktig funksjon av det respektive GF-nettstedet, for bedre forståelse av brukernes atferd og forbedring av tilbudene, samt for å sikre stabilitet og sikkerhet.

(c)      Ingen automatiserte beslutninger og profiler

GF bruker ikke personopplysningene som er samlet inn fra deg til å ta beslutninger utelukkende basert på automatisert behandling, og GF behandler ikke personopplysningene dine automatisk med sikte på å evaluere visse personlige aspekter (profilering).

4. Overføring av personopplysninger

I forbindelse med GFs forretningsaktiviteter og i tråd med formålene med databehandlingen som er beskrevet i avsnitt 3, kan GF overføre personopplysninger til tredjeparter, i den grad en slik overføring er tillatt og GF anser det hensiktsmessig, for dem å behandle data for GF eller, etter omstendighetene, deres egne formål. Spesielt kan GF utlevere dine personlige data til tredjeparter ("mottakere") i følgende tilfeller:

(a)      Enhver relevant GF-kontrollerenhet kan overføre dine personlige data til andre GF-enheter og til tredjeparts tjenesteleverandører ("Behandlere") som GF-kontrollenheten delegerer hele eller deler av behandlingen til (for eksempel vertsleverandører, e-markedsføringstjenesteytere , leverandører av teknisk støtte osv.). Behandlerne har tillatelse til å bruke dine personopplysninger kun til de formål som personopplysningene opprinnelig ble samlet inn for. Prosessorene er nøye valgt av den relevante GF-kontrollerenheten. De er kontraktsmessig forpliktet til å håndtere dine personopplysninger utelukkende på instruksjoner fra GF-kontrollerenheten, i samsvar med disse retningslinjene og gjeldende databeskyttelseslov, for å holde personopplysningene konfidensielle og å iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene.

(b)      Den relevante GF-kontrollenheten kan også utlevere personopplysninger i forbindelse med en fusjon, anskaffelse, konkurs eller salg, overdragelse eller annen overføring av alle eller i det vesentlige alle eiendelene.

(c)        GF kan utlevere dine personopplysninger til visse offentlige myndigheter for å svare på passende forespørsel fra legitime offentlige etater, eller når det kreves av gjeldende lover, rettsordrer eller myndighetsforskrifter.

(d)       GF kan utlevere personopplysninger der dette er nødvendig for bedriftsrevisjoner eller for å undersøke eller svare på en samsvars- eller sikkerhetsbehandling.

Mottakerne kan være lokalisert i Sveits eller i et annet land over hele verden. Spesielt må du regne med at personopplysningene dine overføres til ethvert land der GF-gruppen er representert av tilknyttede selskaper, filialer eller andre kontorer, samt til andre land i Europa og USA der tjenesteleverandører av GF er lokalisert (for eksempel Microsoft, T-Systems, Publicis Pixelpark (DE), Siteimprove GmbH (CH), Google (USA), Umantis (DE), Prescreen International GmbH (AT)). Hvis GF overfører data til et land uten tilstrekkelig lovlig databeskyttelse, sørger GF for et passende beskyttelsesnivå som lovmessig kreves ved å bruke passende kontrakter (spesielt på grunnlag av EU-kommisjonens standardkontraktklausuler) eller GF er avhengig av lovpålagte unntak fra samtykke, gjennomføring av kontrakter, etablering, utøvelse eller håndhevelse av juridiske krav, overordnede offentlige interesser, publiserte personopplysninger eller fordi det er nødvendig å beskytte integriteten til de berørte personene. Du kan be om mer informasjon om slike tiltak ved å ta kontakt med adressene gitt i seksjon 2 ovenfor.

Med mindre annet er angitt i disse retningslinjene eller i andre erklæringer om databeskyttelse som gjelder under spesifikke omstendigheter, vil GF ikke selge eller på annen måte overføre personopplysningene dine til tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke.

5. Oppbevaringsperioder

GF behandler og oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig for å utføre formålene de samles for eller for å overholde de juridiske forpliktelsene eller andre formål som tilstrebes med behandlingen, så vel som utover denne varigheten i samsvar med lovlig oppbevaring og dokumentasjonsforpliktelser. Videre kan GF beholde personopplysninger i den perioden det kan gjøres krav mot GF eller i den grad GF ellers er juridisk forpliktet til å gjøre det, eller hvis legitime forretningsinteresser krever ytterligere oppbevaring (f.eks. til bevis- og dokumentasjonsformål.).

Så snart personopplysninger ikke lenger er nødvendige for de ovennevnte formålene, vil de bli slettet eller anonymisert i den grad det er mulig. Hvis personopplysninger må oppbevares av juridiske årsaker, blir de blokkert og vil ikke lenger være tilgjengelig for videre behandling.

6. Personlig datasikkerhet

GF har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, feil bruk eller avsløring, uautorisert endring og ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap. Spesielt har GF implementert hensiktsmessige interne informasjonssikkerhetsprosedyrer, opplæring, IT- og nettverkssikkerhetsløsninger, tilgangskontroller og begrensninger, kryptering av databærere og overføringer, pseudonymisering, inspeksjoner. Alle ansatte, Behandlere og andre tredjeparter som har tilgang til personopplysninger er forpliktet til å oppbevare personopplysningene konfidensielle og trygge.

7. Dine rettigheter

I henhold til gjeldende lov kan du ha noen eller alle av følgende rettigheter angående dine personlige data:

(a)       Rett til å få bekreftelse på at GF behandler dine personopplysninger og i så fall å få tilgang til en kopi av dem;

(b)       Rett til å korrigere eller slette dine personopplysninger så lenge gjeldende juridiske krav er oppfylt (f.eks. forutsetningene for rett til sletting definerer spesielt at personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for eller på annen måte behandlet, for å støtte søksmål eller for overholdelse av lovbestemte oppbevaringskrav);

(c)        Rett til begrensning av behandlingen, særlig (i) der nøyaktigheten av personopplysningene dine bestrides av deg, i en periode som gjør det mulig for GF å verifisere nøyaktigheten til personopplysningene, (ii) der du motarbeider sletting av personopplysningene (i tilfeller der retten til sletting gjelder) og ber om begrensning av deres bruk i stedet, (iii) der GF ikke lenger har behov for personopplysningene til de opprinnelige formålene, men de kreves av deg for å opprette, utøve eller forsvare juridiske krav, og (iv) der vellykket utøvelse av en innsigelse fortsatt er bestridt mellom deg og GF;

(d)       Rett til å motsette seg behandling av dine personopplysninger, med mindre GF kan demonstrere tvingende legitime grunner for behandling av dine personopplysninger. Med henvisning til behandlingen av dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål, kan du ha rett til å motsette deg dette når som helst;

(e)       Rett til dataportabilitet av dine personopplysninger til en ny leverandør (hvis aktuelt);

(f)         Rett til å klage til den relevante tilsynsmyndigheten, særlig (i) databeskyttelsesmyndigheten som er kompetent for ditt bosted, ditt arbeidssted eller stedet for den påståtte overtredelsen, eller (ii) den ledende tilsynsmyndigheten for GF, nemlig Federal Data Protection and Information Commissioner FDPIC, Feldeggweg 1, 3003 Bern, Sveits (https://www.edoeb.admin.ch);

(g)       Der behandling er basert på samtykke, kan du ha rett til å trekke tilbake samtykket når som helst, uten at dette påvirker behandling før tilbaketrekkingen av samtykket.

Du kan når som helst gjøre gjeldende rettighetene dine ved å sende inn din forespørsel til adressene gitt i avsnitt 2 ovenfor. Generelt krever utøvelse av disse rettighetene at du er i stand til å bevise identiteten din (f.eks med kopi av identifikasjonsdokumentene).

GF forbeholder seg retten til å håndheve lovbestemte begrensninger, f.eks. hvis GF er forpliktet til å oppbevare eller behandle visse data, har en overordnet interesse eller trenger personopplysningene for å hevde krav. GF kan avvise forespørsler som er overdrevne eller misbruk av relevante rettigheter. Hvis utøvelse av visse rettigheter vil medføre kostnader for deg, vil GF varsle deg på forhånd.

 

8. Informasjonskapsler

9. Web analyser

Nettstedene til GF bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste levert av Google Inc., et selskap lokalisert i USA, www.gooogle.com ("Google"). Den funksjonen av tjenesten som GF bruker er funksjonen "Universal Analytics". De gjør det mulig å tilordne data, sesjoner og interaksjoner på tvers av flere enheter til en pseudonym bruker-ID, og dermed gi GF muligheten til å analysere aktivitetene til en bruker på alle enheter. Google Analytics bruker informasjonskapsler som er tekstfiler plassert på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedene til GF med å måle og analysere hvordan besøkende bruker nettstedet.

Informasjonen generert av informasjonskapslene om din bruk av nettstedene til GF (inkludert din IP-adresse) overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Imidlertid, hvis IP-anonymisering er aktivert på disse nettstedene, vil Google på forhånd avkorte IP-adressen din i medlemsland av EU eller i andre land som har del i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Kun i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og avkortet der. Vi ønsker å påpeke at Google Analytics på disse nettstedene har blitt utvidet til å omfatte IP-anonymisering for å sikre anonym innsamling av IP-adresser (såkalt IP-maskering).

Google overholder personvernreglene i "EU-U.S. "Privacy Shield" og "Sveits-U.S.A. Privacy Shield"-ordninger er også registrert i "Privacy Shield" -programmet til det amerikanske handelsdepartementet og EU-kommisjonen og i den sveitsiske administrasjonen. IP-adressen som Google Analytics identifiserer fra nettleseren din, blir ikke slått sammen med andre data som Google samler inn. På vegne av GF bruker Google denne informasjonen til å analysere din bruk av nettstedene til GF, til å samle rapporter om aktivitetene på nettstedene og for å tilby andre tjenester for GF relatert til bruken av nettstedene til GF og internettbruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter der loven krever det, eller der slike tredjeparter behandler informasjonen på Googles vegne.

GF bruker Google Analytics for å forfølge sine legitime interesser ved å bygge en tjeneste som oppfyller kundens behov, muliggjør statistisk analyse og markedsføre nettstedet vårt effektivt. Du kan nekte bruk av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din, men vær oppmerksom på at hvis du gjør dette, kan det hende du ikke kan bruke den fulle funksjonaliteten til nettstedene. Du kan også velge å ikke spores av Google Analytics med virkning for fremtiden ved å laste ned og installere nettlesertillegget Google Analytics Opt-out på din nåværende nettleser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Opt-out-kapsler hindrer at dataene dine blir samlet inn under fremtidige besøk på de relevante nettstedene til GF. For å hindre at data samles inn av Universal Analytics på flere enheter, må du gå ut av alle systemene du bruker.

For mer informasjon om Google Analytics, vilkår for bruk og databeskyttelse, klikk: https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

10. Siteimprove

Nettstedene til GF bruker Siteimprove, en webanalysetjeneste levert av Siteimprove Inc., et selskap lokalisert i Danmark, https://siteimprove.com/ ("Siteimprove"). Siteimprove bruker informasjonskapsler til å analysere bruken av nettsted. Informasjonen generert av informasjonskapslen overføres til en Siteimprove-server og lagres der. Siteimprove kan samle inn statistikk om nettstedsbruk, for eksempel når en besøkende sist besøkte nettstedet, eller spore sidesekvensen en besøkende ser på under besøket. Denne informasjonen blir deretter brukt til å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet og gjøre det mulig for besøkende å finne relevant informasjon raskere. Siteimprove-kapslene inneholder en tilfeldig generert ID som brukes til å gjenkjenne nettleseren når en besøkende besøker en side. Cookien inneholder ingen personlig informasjon og brukes kun til webanalyse. Vi ønsker å påpeke at Siteimprove på disse nettstedene har blitt utvidet til å omfatte IP-anonymisering for å sikre anonym innsamling av IP-adresser (såkalt IP-maskering).

For mer informasjon om Siteimprove, vilkårene for bruk og databeskyttelse, klikk: https://siteimprove.com/en/privacy/privacy-policy/.

11. Tillegg for sosiale medier

GF kan bruke plugins for sosiale medier (f.eks. Facebook, Twitter, Google+ eller LinkedIn), som kan identifiseres ved hjelp av respektive delingsknapper. Slike plugins for sosiale medier tillater brukere av disse sosiale medieplattformene å legge ut lenker til GF-nettsteder på deres sosiale medieprofil, legge dem til bokmerker eller dele dem med sine sosiale mediekontakter.

Hvis du bruker plugins for sosiale medier, vil du sende identifiserbar informasjon til den respektive sosiale medieplattformen. Alle kommentarer eller aktiviteter som gjøres av personer som bruker sosiale medier, er ikke kontrollert eller godkjent av GF og GF tar ikke ansvar for dette. Personer som deler GFs innhold via sosiale medier, er ikke autorisert til å snakke for eller representere GF.

Disse retningslinjene gjelder ikke for noen tilknyttede nettsteder, som ikke er GF. Når du åpner en lenke til andre nettsteder, bør du lese personvernreglene til det aktuelle nettstedet. Behandlingen av dine personopplysninger er underlagt ansvaret til den respektive sosiale medieoperatøren og skjer i henhold til dens databeskyttelsesregler. GF mottar ingen informasjon om deg fra slike operatører.

12. Endringer i denne policyen

Denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen uten varsel.

13. Personverninformasjon for søkere

Denne personverninformasjonen gjelder alle selskaper i Georg Fischer Corporation (se Om GF, som det refereres til individuelt og kollektivt som “GF”). Den gir detaljer om type, omfang og formål med behandlingen av personopplysninger innenfor rammen av søknadsprosedyren. GF behandler dataene du gjør tilgjengelig for GF i forbindelse med din søknad (om muligheter for jobb) (online, via e-post eller skriftlig). Hvis du lager en søknad om muligheter for jobb og gir ditt samtykke, vil vi videresende søknaden din til andre passende GF-selskaper.
 
Controller og GFs databeskyttelsesansvarlige
I henhold til databeskyttelsesloven er det den behandlingsansvarlige i GF-selskapet du søker deg til som er ansvarlig for behandlingen av dataene. Om nødvendig kan du kontakte GFs databeskyttelsesansvarlige per post på følgende adresse: Georg Fischer Ltd, Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 Schaffhausen, Sveits, eller til dataprotection@georgfischer.com.
 
Nettbasert portal
Hvis du søker via nettportalen, må du opprette en søkerprofil for deg selv for dette formålet. Da må du oppgi tittel, fornavn, etternavn, e-postadresse, fødselsdato og passord, laste opp CV og velge det brukerspråket du foretrekker. Du står fritt til å laste opp annen data og informasjon som du anser som relevant for søknaden din, opp til den tilgjengelige datavolumgrensen.
 
Formål med og juridisk basis for databehandlingen
GF behandler dataene dine i samsvar med EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og nasjonale databeskyttelseslover
  • for gjennomføring av en kontrakt eller for å ta skritt før inngåelse av en kontrakt (i henhold til art. 6 (1) bokstav (b) GDPR): ledelse av ansettelsesprosessen, administrasjon av nettportalen, vurdering av din erfaring og kvalifikasjoner , og, hvis aktuelt, i forbindelse med inngåelsen av en arbeidsavtale. Hvis en arbeidsavtale inngås, vil det bli avtalt med deg hvilke personopplysninger som kan lagres, hvor lenge og til hvilket formål;
  • for overholdelse av en juridisk forpliktelse (i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav c) GDPR): overholdelse av kontroll- og rapporteringsforpliktelser i henhold til skatterett og overholdelse av lovbestemte lagringsperioder;
  • med formål av legitime interesser (i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f) GDPR): statistiske formål eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav;
  • hvis du eksplisitt har gitt ditt samtykke (i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a) GDPR): jobbabonnement og datautgivelse.
Overføring av data
Uten ditt uttrykkelige forutgående samtykke, vil GF bare overføre dataene dine i den grad det er tillatt og nødvendig. Hvis GF overfører dataene dine til land med et databeskyttelsesnivå som ikke tilsvarer det i EU, Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller Sveits, vil dette bare skje hvis tilstrekkelig databeskyttelse er garantert i slike land (for eksempel , gjennom EUs standardkontraktsbestemmelser eller US Privacy Shield)
 
Lagring og sletting
Du kan selv når som helst slette søkerprofilen du har opprettet i nettportalen.
Hvis en arbeidsavtale ikke blir inngått, og hvis du ikke ber om sletting av dataene dine på et tidligere tidspunkt, blir dine data automatisk slettet eller anonymisert senest seks måneder etter at søknadsprosedyren er fullført.
Hvis du har søkt på nettet og har gitt passende samtykke under "Datautgivelse", blir dine data ikke slettet etter seks måneder, som beskrevet ovenfor. I stedet blir de lagret under søknadsprosedyren og i ytterligere 24 måneder. Dette for at du som ønsket kan bli varslet via e-post om andre egnede stillinger hos GF hvis de skulle dukke opp. Etter at denne perioden er utløpt, blir dataene dine også automatisk slettet eller anonymisert. Hvis du ønsker å slette dataene dine før dette, vennligst informer GF. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt gitt under "Datatillatelse" uten å oppgi grunn.
Ovennevnte gjelder ikke hvis lovbestemmelser utelukker sletting, ytterligere lagring er nødvendig for å fremlegge bevis, eller du har gitt samtykke til en lengre lagringsperiode (spesielt i forbindelse med en arbeidsavtale). Ulike bestemmelser kan gjelde for land utenfor EØS (for eksempel: Kina og Amerikas forente stater 2 år; med start fra avslaget)
 
Jobbabonnement
Hvis du har registrert deg for et jobbabonnement på GFs nettsted og derfor har gitt ditt samtykke til bruk av visse data som du har gitt, vil disse dataene bli brukt til å informere deg via e-post (nyhetsbrev) om ledige stillinger hos GF, som vi tror kan være av interesse for deg. Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, kan du når som helst avslutte abonnementet ved å bruke koblingen "Avslutt abonnement" som er innlemmet i hvert nyhetsbrev, og dermed samtidig aktivere sletting eller gjengivelse av dataene du har gitt til dette formålet.
 
Informasjonssikkerhet og konfidensialitet
GF beskytter dataene dine mot uautorisert tilgang, misbruk eller upassende overføring, uautorisert endring og ulovlig sletting eller utilsiktet tap ved å gjennomføre passende tekniske og organisatoriske tiltak. Enhver part som lovlig har tilgang til dine data, er forpliktet av GF til å behandle disse dataene i fortrolighet og beskytte dem.
 
Rettighetene dine
Du kan når som helst motsette deg behandlingen av dine data overfor GF med virkning for fremtiden eller trekke tilbake ditt samtykke; du kan også utøve din rett til tilgang, retting eller sletting, begrensning av behandling og dataportabilitet. Videre har du rett til å klage til GFs databeskyttelsesansvarlige eller når som helst også til en datatilsynsmyndighet om behandlingen av dine personopplysninger av GF.
 
Endringer
Denne databeskyttelsesinformasjonen kan endres fra tid til annen uten forvarsel.
 
Oppdatert juni 2020

Oppdatert: april 2021

Kontakt

Holger Schieb

Corporate Data Protection Officer, Attorney at Law

Georg Fischer AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8201 Schaffhausen

Sveits