Nivå

GF Piping Systems tilbyr et bredt utvalg av teknologier for å måle nivå i tanker enten kontinuerlig eller for å oppdage punktnivåforskjeller. På grunn av det store mangfoldet av prosessvæsker og typer kar, kreves det forskjellige metoder for å holde kontroll på væsker - ikke bare i rørsystemer, men også i bruksområder med tank.

Kontinuerlig nivåkontroll registrerer nivået i en tank kontinuerlig.  Avhengig av kravene i de enkelte bruksområdene og egenskapene til prosessvæsken, kan enten en kontaktløs eller en kontaktbasert enhet brukes.  GF-nivåsensorer gir nøyaktig nivåinformasjon ved hjelp av analoge eller digitale signaler for å sikre et enkelt grensesnitt med PLS-er.

For å opprettholde full kontroll over væskenivået i tankene, kan punktnivåbrytere brukes til fysisk deteksjon av kritiske fyllingsnivåer. Disse instrumentene gir ekstra sikkerhet og kontroll. De installeres ofte sammen med en kontinuerlig nivåsensor som et reservesystem; og kan også brukes til å direkte kontrollere påfyllings- og tømmeprosessen.

Radarprinsippet er den mest avanserte måleteknikken for å måle tanknivåer selv under utfordrende forhold som i kjemiske røykgasser, tanker under trykk eller lett skum. GFs kontaktfrie radar er favorisert på grunn av sin sikkerhet og langsiktige pålitelighet og brukes til korroderende og røykende prosessvæsker.

I kar som inneholder kraftig rystede væsker eller tette skumlag, er den guidede radar-nivåsenderen et enda mer pålitelig valg. Den gir god ytelse på lavdielektriske væsker og skum, kraftig belegg som beskytter kontaktene fra væske og er ideell for kompakte tanker.

Integrasjon er enkelt gjort takket være et universelt grensesnitt. Enkel igangkjøring på stedet via skjerm eller PC-konfigurasjonsverktøy. Én partner som dekker alle dine behov innen tanknivåmåling.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building