Nivå

GF Piping Systems tilbyr et bredt utvalg av teknologier for å måle nivå i tanker enten kontinuerlig eller for å oppdage punktnivåforskjeller. På grunn av det store mangfoldet av prosessvæsker og typer kar, kreves det forskjellige metoder for å holde kontroll på væsker - ikke bare i rørsystemer, men også i bruksområder med tank.

Kontinuerlig nivåkontroll registrerer nivået i en tank kontinuerlig.  Avhengig av kravene i de enkelte bruksområdene og egenskapene til prosessvæsken, kan enten en kontaktløs eller en kontaktbasert enhet brukes.  GF-nivåsensorer gir nøyaktig nivåinformasjon ved hjelp av analoge eller digitale signaler for å sikre et enkelt grensesnitt med PLS-er.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building