ELGEF Plus Y-Tapping Saddle

ELGEF Plus Y-Anboringsklammer

Laget for enkel installasjon og optimalisert gjennomstrømning. Den patenterte Y-formede anboringsklammeret slutter seg til den markedsledende ELGEF Plus polyetylen systemporteføljen for trykksatte rørsystemer for å redusere trykktapet med opptil 30 % i vann- og gassapplikasjoner.

Den nye ELGEF Plus Y-Anboringsklammeret har det patenterte Y-formede designet, ekspanderende spennbelte, anboringsenheten og den velkjente ELGEF Plus elektrosveisteknologien. Det innovative Y-formede designet med optimalisert gjennomstrømningsegenskaper og redusert trykktap bidrar til å redusere driftskostnadene til ledningsnettet. Med en samlet lav installasjonshøyde er det redusert risiko under gravearbeid for å skade rør, samt at tilsvarende kostnader kan reduseres betydelig. I tillegg økes sikkerheten for hele teamet på arbeidsplassen under påfølgende gravearbeid takket være en utløpsposisjon under anboringsenheten.

Videoer

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building