Rörsystemet ChlorFIT® Schedule 80 CPVC eliminerar många av de svårigheter som vanligtvis associeras med metallrörsystem, till exempel arbetsintensiv montering, höga materialkostnader och dålig isolering. Det skiljer sig till och med från andra plastsystem varav många har dålig beständighet mot klorerat vatten, har temperaturbegränsningar och hållbarhetsproblem samt kräver komplicerade och arbetsintensiva fusionsprocesser.

Utmärkt klorbeständighet

Till skillnad från andra plaströrsystem är rörsystemet ChlorFIT® Schedule 80 CPVC inte känsligt för klorrelaterade funktionsavbrott.

Mycket robust

Systemet ChlorFIT® Schedule 80 CPVC är industriklassat med tjockare väggar och råmaterial av högre kvalitet vilket gör det till ett system som du verkligen kan lita på.

Inneboende isolering

Metallrör måste isoleras. Rörsystemet ChlorFIT® Schedule 80 CPVC behöver inte isoleras. Dess tjocka plastvägg har inbyggd isolering vilket sparar både tid och pengar.

Mycket beständigt mot korrosion

Med dagens varierande vattenkvalitet är antikorrosiva rörsystem ett måste. ChlorFIT® Schedule 80 är mycket beständigt mot korrosion och håller i årtionden.

Plaströr

Robusta plaströr med låg vikt är idealiska för användning i ett stort utbud av tillämpningar. Dessa universalrör är mångsidiga men ändå hållbara och erbjuder tillförlitlig och godkänd kvalitet.

Adaptrar och övergångar

Adaptrar och övergångar är avgörande för sammanfogning av alla typer av rör, oavsett om det är metall- , plast- eller blandade rörsystem. GFs utbud spänner över många olika material och erbjuder tillförlitliga fogar samtidigt som de är enkla att montera.

Böjar och vinklar

Böjar och vinklar är väldigt viktiga rördelar som enkelt ändrar rörets riktning. Vårt omfattande utbud omfattar inte bara många olika material utan också olika vinklar för att enkelt passa till ditt rörsystem.

Huvar, lock och proppar

Huvar och lock från GF Piping System finns i olika dimensioner, i olika material för att passa alla dina behov. Temporära proppar gör trycktestningen av en monterad rörledning enklare.

Skarvmuffar

Förenkla rörinstallationsprocessen med skarvmuffar. De limmas, svetsas eller fogas mekaniskt för att skapa en trycktät förbindning och är speciellt konstruerade för att enkelt monteras på rör utan att det krävs extra utrustning.

Flänsförband

Flänsförband är ofta den bästa mekaniska förbindningen mellan rörsegment eller för montering av ventiler av stora dimensioner.

Förminskningar

Förminskningar används för en smidig övergång mellan två rör eller rördelar med olika dimensioner. De finns i korta eller långa versioner och i centriska eller excentriska versioner.

T-rör, Y-rör och korsrör

När du skapar förgreningar gör T-/Y-rör och korsrör installationen mycket enklare. Dessa rördelar är finns ett flertal material täcker flera olika dimensionsområden

Kopplingar

Rörkopplingar är ofta den bästa mekaniska kopplingen mellan rörsegment och för montering av alla typer av komponenter upp till dimensionen d110/DN100. Rörkopplingar finns i ett brett utbud av olika material och anslutningsalternativ.

Kläm- och monteringsverktyg

Dessa verktyg som är utformade för spänningsfri montering med minimal rörelse under svetsnings- och kylningsprocessen är enkla att spänna på plats. Utbudet från GF Piping Systems omfattar flera innovativa varianter för maximala praktiska möjligheter.

Kontakt

Benjamin Levie

Product Manager