CONTAIN-IT Plus

Vi sikrer, at intet slipper ud. CONTAIN-IT Plus tilbyder den rigtige løsning og kvalitet til transport af farlige medier i alle industrielle applikationer.

Én løsning, dobbelt så høj beskyttelse – pålidelig og sikker, designet til transport af farlige væsker. CONTAIN-IT Plus systemet kombinerer den kemiske modstand af et dedikeret indvendigt medierør med den ekstra sikkerhed ved et ydre beskyttelsesrør. Udover en bred standard produktportefølje med fittings, ventiler, elektriske og pneumatiske aktuatorer, mekaniske forbindelser og lækagedetektionssystemer, leverer GF Piping Systems yderligere projektspecifikke services som kundetilpassede produkter, præfabrikerede sektioner, planlægningssupport samt on-site træning.

Rørsystem med komplet sikkerhed

Projekter på tværs af mange industrielle applikationer med forskellige driftsforhold kræver ensartede løsninger fra planlægning til vedligeholdelse. GF Piping Systems som en enkelt leverandør indeholder det hele. Vores passion er at støtte vores kunder med en omfattende løsning baseret på en bred standard produktportefølje med avancerede kompetencer såsom ingeniørtjenester, skræddersyede løsninger, uddannelse og planlægning af relevante data som produktspecifikke CAD-biblioteker.

GF-specialister tilbyder individuel støtte og rådgivning til at vælge det rigtige materiale og beregne den statiske evidens for din specifikke anvendelse. Takket være dobbelt-rør løsningen i plast, tilbyder GF en korrosionsfri og længerevarende løsning end alternativer i metal.

Se videoserien og lær vores CONTAIN-IT Plus-eksperter at kende.

Episode 1: Risikominimering ved transport af farlige medier

Håndtering af farlige medier kræver aktiv handling ved design af anlægget for at beskytte vores miljø, medarbejdernes sundhed og sikkerhed og ensartet kvalitet af slutproduktet. På grund af miljøforurening og store ulykker skal organisationer sikre, at deres aktiviteter ikke forårsager skade på nogen.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Episode 2: Global Service og Support

Ved design af dobbeltrørsystemer skal materialeegenskaber tages i betragtning i forhold til driftsmæssige og eksterne faktorer. Sådanne påvirkningsfaktorer kan føre til mekaniske, termiske og kemiske belastninger. Disse belastninger og konsekvenser skal beregnes. Eksperterne hos GF Piping Systems tilbyder individuel støtte og rådgivning til at vælge det rigtige materiale og beregne den statiske evidens for din specifikke anvendelse.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Episode 3: Installation

GF Piping Systems' dobbeltrørsystem CONTAIN-IT Plus er din løsning til at forhindre dyr miljøforurening, reducere medarbejderulykker og sikre højere kvalitet af slutproduktet og anlægstilgængelighed. Digitale biblioteker (CAD & BIM), materiale-eksperter, teknisk dokumentation, standard- og avancerede ingeniørtjenester og et bredt standardsortiment med alle relevante værktøjer sikrer den rigtige pasform til alle individuelle projekter.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Episode 4: Kvalitet & Sikkerhed

For at minimere risikoen for lækage til nul, er det afgørende at vælge det bedst egnede materiale til medierøret, hvor der tages hensyn til de projektspecifikke driftsforhold. GF Piping Systems tilbyder et online kemikalieresistens-værktøj til at vælge det korrekte materiale til rør og pakninger og vælge de rigtige samlingsteknologier. Eksperterne fra GF Piping Systems er også klar til at støtte individuelle vurderinger af projektspecifikke driftsforhold.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Episode 5: Avanceret ingeniørservice

Dobbeltrørsystemer installeres og betjenes i forbindelse med krævende applikationer og områder: Systemerne skal modstå temperaturudsving, tryk og meget aggressive kemikalieblandinger, såsom spildevand. Ingeniørteamet for avanceret services sikrer, at systemet kan betjenes sikkert over dets tilsigtede levetid ved at udføre passende beregninger såsom strukturelle analyser.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Lær mere om dobbeltrør-systemer

Lær mere om dobbeltrør-systemer for at forhindre dyr miljøforurening, reducere medarbejderulykker og sikre højere slutproduktkvalitet og anlægstilgængelighed.

Georg Fischer A/S

Roskildevej 342E

2630 Taastrup

Danmark

GFPS_R023_amqAlwKuwM.jpg