Menu

Det ökande behovet av anläggningsautomation innebär att till och med ventiler som är isolerade eller otillgängliga för ett tryckluftssystem måste vara automatiserade. Kulventiler eller spjällventiler som ett alternativ är inte lämpliga för alla processer. Den elektriska membranventilen möjliggör introduktion av snabb, billig och enkel automation i anläggningar där tryckluft inte är tillgänglig för pneumatiska manöverdon och eftermontering skulle vara för dyr - en enkel elanslutning och styrsignaler räcker. Dess olika gränssnitt underlättar integreringen i dina processtyrsystem.

value-bar-icon-3 Pålitlig till 100 %

Den elektriska membranventilen bygger på den framgångsrika manuella membranventilen från GF Piping Systems som har varit en etablerad standard för aggressiva och slipande medier under de senaste tio åren i mer än 100 länder. Tack vare konstruktionen helt i plast är den mindre underhållsintensiv än konventionella modeller.

value-bar-icon-5 Snabb, enkel montering

Ventilen och huset är betydligt lättare än lösningar med metallmanöverdon som är placerade på ventilen och kräver således inga extra stöd och statiska justeringar. Manöverdonet kan eftermonteras på befintliga membranventiler från GF Piping Systems utan några ytterligare utgifter.

value-bar-icon-2 Enkel systemintegration

Profibus och Modbus möjliggör enkel och snabb integration i processtyrsystemet. Det finns analoga gränssnitt som alternativ. En integrerad återställningsenhet i händelse av ett strömavbrott och en lägesställare för kontinerlig kontroll finns som tillbehör.

value-bar-icon-6 Självrengörande till 100 %

Tack vare sin konstruktion och produktion med mycket hög precision har den elektriska membranventilen inga skadliga rum utan rengör alltid sig själv. Detta innebär att den alltid förblir fri från skräp och säkerställer en konstant och tillförlitlig process även med medier med mycket partiklar.

Automation utan tryckluft

Den elektriska membranventilen e-Diastar möjligör snabb och enkel automation av anläggningar som inte innehåller något tryckluftssystem eller där det inte går att installera ett sådant med en rimlig insats. Befintliga manuella membranventiler kan eftermonteras lätt utan demontering.

Normala tillämpningar

  • Kemi- och andra industrier
  • Naturresurser
  • Elgenerering
  • Behandling av dricksvatten
  • Behandling av avlopps vatten
Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sweden