COOLING Tool

COOLING calculation cool: Calculating important piping system parameters

Beräkningsverktyget COOLING gör det möjligt för dig att beräkna alla rörsystemparametrar som är viktiga för kylning, till exempel tryckförlust, värmeförlust, kontraktion och temperaturförlust. Beräkningsverktyget COOLING hjälper dig med alla nödvändiga tekniska beräkningar: 

  • Mata först in den tryckenhet som krävs och det enhetssystem som du föredrar. Alternativen är bar eller kPa och ISO respektive ASTM. 
  • Ställ sedan in de nödvändiga systemparametrarna, dvs. rörsystem, vätska, flödestemperatur, omgivningstemperatur och vindhastigheten. 
  • Klicka "Beräkna" för att få de resultat som krävs. Klicka först på "Rensa" för att starta nya beräkningar.

Du kan sedan skriva ut de beräknade resultaten genom att klicka på "Skriv ut".

Kontakt

Rebecca Mahler

Product Manager COOL-FIT

Georg Fischer Piping Systems AG

Ebnatstrasse 111

8201 Schaffhausen

Schweiz