Kalkulator COOLING

Kalkulator systemów chłodzących: Obliczanie ważnych parametrów systemu rurociągów

Kalkulator COOLING pozwala na obliczanie wszystkich parametrów systemu rurowego istotnych dla instalacji chłodniczej, takich jak spadek ciśnienia, straty ciepła, przewężenie i spadek temperatury. Pomaga również przeprowadzać wszystkie niezbędne obliczenia techniczne: 

  • Wprowadź żądaną jednostkę ciśnienia i preferowany system miar. Do wyboru masz bary lub kilopaskale oraz odpowiednio systemy ISO lub ASTM. 
  • Wybierz wymagane parametry instalacji, tzn. typ systemu rurowego, rodzaj medium, temperaturę medium, temperaturę otoczenia oraz prędkość wiatru. 
  • Kliknij „Oblicz”, aby uzyskać wyniki. Aby rozpocząć nowe obliczenia, kliknij „Wyczyść”.

Uzyskane wyniki możesz wydrukować, klikając opcję „Drukuj”.

Kontakt

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

GF logo on the headquarters building