PPro-Seal™ PP är idealisk för användning i rörsystem där renhet inte bara krävs utan är avgörande. För att bevara renheten och hindra kontaminering är alla ventiler och rördelar specialförpackade hos tillverkaren. PPro-Seal™ liksom alla termoplastiska produkter rostar, fräter, flagnar eller korroderar inte. Den är inte förmål för elektrolys villket ger år av underhållsfri, läckagefri funktion. Den är dessutom väldigt robust.

Kemikalie-/korrosionsbeständighet

PPro-Seal™ har utmärkt beständighet mot angrepp från de flesta organiska och oorganiska kemikalier som vanligen används. I allmänhet angrips den endast av kraftigt oxiderande syror.

Slagbeständig

PPro-Seal™ har utmärkt slagstyrka vid omgivningstemperaturer och behåller mycket av sin slagbeständighet ner till 0 °F (-17,8 °C).

Låga installationskostnader

Systemet är enkelt och snabbt att installera med GF:s elektrofusionsteknik och gängade rördelar som ger en snabb och enkel installationsprocedur.

Uppfyller FDA-kraven

PPro-Seal™:s sammansättning uppfyller de stränga kraven enligt FDA 21.CFR 177.1520 avsnitt A1, B, C.

Plaströr

Robusta plaströr med låg vikt är idealiska för användning i ett stort utbud av tillämpningar. Dessa universalrör är mångsidiga men ändå hållbara och erbjuder tillförlitlig och godkänd kvalitet.

Adaptrar och övergångar

Adaptrar och övergångar är avgörande för sammanfogning av alla typer av rör, oavsett om det är metall- , plast- eller blandade rörsystem. GFs utbud spänner över många olika material och erbjuder tillförlitliga fogar samtidigt som de är enkla att montera.

Böjar och vinklar

Böjar och vinklar är väldigt viktiga rördelar som enkelt ändrar rörets riktning. Vårt omfattande utbud omfattar inte bara många olika material utan också olika vinklar för att enkelt passa till ditt rörsystem.

Huvar, lock och proppar

Huvar och lock från GF Piping System finns i olika dimensioner, i olika material för att passa alla dina behov. Temporära proppar gör trycktestningen av en monterad rörledning enklare.

Skarvmuffar

Förenkla rörinstallationsprocessen med skarvmuffar. De limmas, svetsas eller fogas mekaniskt för att skapa en trycktät förbindning och är speciellt konstruerade för att enkelt monteras på rör utan att det krävs extra utrustning.

Flänsförband

Flänsförband är ofta den bästa mekaniska förbindningen mellan rörsegment eller för montering av ventiler av stora dimensioner.

Förminskningar

Förminskningar används för en smidig övergång mellan två rör eller rördelar med olika dimensioner. De finns i korta eller långa versioner och i centriska eller excentriska versioner.

T-rör, Y-rör och korsrör

När du skapar förgreningar gör T-/Y-rör och korsrör installationen mycket enklare. Dessa rördelar är finns ett flertal material täcker flera olika dimensionsområden

Kopplingar

Rörkopplingar är ofta den bästa mekaniska kopplingen mellan rörsegment och för montering av alla typer av komponenter upp till dimensionen d110/DN100. Rörkopplingar finns i ett brett utbud av olika material och anslutningsalternativ.

Kulventil 375

Kulventilen 375 från GF Piping Systems är kompakt och ekonomisk samt har en ergonomisk spak. Tack vare dess enkla montering och långa livslängd är denna manuella ventil perfekt för rörsystem som kräver lite underhåll.

2-vägs membranventil

GF Piping Systems erbjuder ett brett utbud av membranventiler som är avsedda för användning i många olika tillämpningar från kemikaliebehandling till vattenbehandling. Detta inkluderar manuell, pneumatisk och elektrisk drift i kombination med alla plast- och membranmaterial.

Kläm- och monteringsverktyg

Dessa verktyg som är utformade för spänningsfri montering med minimal rörelse under svetsnings- och kylningsprocessen är enkla att spänna på plats. Utbudet från GF Piping Systems omfattar flera innovativa varianter för maximala praktiska möjligheter.

Tillbehör

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tillbehör för att bistå dig med dina installationsprojekt. Tillbehör finns under hela ditt systems livslängd och är tillgängliga under en överenskommen tidram.

Kontakt

Phil Schmidt

Product Manager