Rörsystemet ChlorFIT® Schedule 80 CPVC eliminerar många av de svårigheter som vanligtvis associeras med metallrörsystem, till exempel arbetsintensiv montering, höga materialkostnader och dålig isolering. Det skiljer sig till och med från andra plastsystem varav många har dålig beständighet mot klorerat vatten, har temperaturbegränsningar och hållbarhetsproblem samt kräver komplicerade och arbetsintensiva fusionsprocesser.

Utmärkt klorbeständighet

Till skillnad från andra plaströrsystem är rörsystemet ChlorFIT® Schedule 80 CPVC inte känsligt för klorrelaterade funktionsavbrott.

Mycket robust

Systemet ChlorFIT® Schedule 80 CPVC är industriklassat med tjockare väggar och råmaterial av högre kvalitet vilket gör det till ett system som du verkligen kan lita på.

Inneboende isolering

Metallrör måste isoleras. Rörsystemet ChlorFIT® Schedule 80 CPVC behöver inte isoleras. Dess tjocka plastvägg har inbyggd isolering vilket sparar både tid och pengar.

Mycket beständigt mot korrosion

Med dagens varierande vattenkvalitet är antikorrosiva rörsystem ett måste. ChlorFIT® Schedule 80 är mycket beständigt mot korrosion och håller i årtionden.

Plaströr

Robusta plaströr med låg vikt är idealiska för användning i ett stort utbud av tillämpningar. Dessa universalrör är mångsidiga men ändå hållbara och erbjuder tillförlitlig och godkänd kvalitet.

Adaptrar och övergångar

Adaptrar och övergångar är avgörande för sammankoppling av alla typer av rör, oavsett om det är metall- , plast- eller blandade rörsystem. GFs utbud spänner över många olika material och erbjuder tillförlitliga kopplingar samtidigt som de är enkla att montera.

Böjar och vinklar

Böjar och vinklar är väldigt viktiga kopplingar som enkelt ändrar rörs riktning. Vårt omfattande utbud omfattar inte bara många olika material utan också olika vinklar för att enkelt passa till ditt rörsystem.

Huvar, lock och proppar

Huvar och lock från GF Piping System finns i olika dimensioner, olika plastmaterial och aducerat gjutjärn för att passa alla dina behov. Temporära proppar gör trycktestningen av en monterad rörledning enklare.

Kopplingar och socklar

Förenkla rörinstallationsprocessen med kopplare och socklar. De cementeras, svetsas eller kopplas mekaniskt för att skapa en trycktät fog och är speciellt konstruerade för att glida enkelt över rör utan att det krävs extra utrustning.

Flänskopplingar

Flänskopplingar är ofta den bästa mekaniska kopplingen mellan rörsegment eller för montering av ventiler upp till väldigt stora dimensioner.

Reducerstycken

Reducerstycken används för effektivisering av en smidig övergång mellan två rör eller rördelar med olika dimensioner. Det breda tillgängliga urvalet täcker ett exceptionellt diversifierat område av tillämpningar. De finns i korta eller långa versioner och i centriska eller excentriska versioner.

T-rör, Y-rör och korsrör

När du skapar grenledningar gör T-rör med låg vikt, stjärnrördelar och korsördelar monteringen mycket enklare. Dessa rördelar är tillverkade av ett stort urval av material och aducerat gjutjärn samt täcker flera olika dimensionsmöjligheter inklusive diverse olika reduktioner på samma rördel.

Kopplingar

Rörkopplingar är ofta den bästa mekaniska kopplingen mellan rörsegment och för montering av alla typer av komponenter upp till dimensionen d110/DN100. Rörkopplingar finns i ett brett utbud av olika material och gogningsalternativ. Kopplingen är snabb och väldigt robust.

Kläm- och monteringsverktyg

Dessa verktyg som är utformade för spänningsfri montering med minimal rörelse under svetsnings- och kylningsprocessen är enkla att spänna på plats. Utbudet från GF Piping Systems omfattar flera innovativa varianter för maximala praktiska möjligheter.

Kontakt

Benjamin Levie

Product Manager